Arhiva javnih nabavki

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnih sporazuma iz CJN 2/2020, za partije 8 i 9

25. jun 2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci računarskog materijala, partija 5

12. jun 2020.

Usluga istraživanja javnog mnjenja o Evropskoj uniji, JN4/20

04. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. jun 2020. u 12h

Usluge medijskog praćenja, JN 5/20

02. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. jun 2020. u 10h

Usluga izrade pregleda i analiza presuda Suda pravde Evropske unije po određenim oblastima relevantnim za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, JN 2/20

13. maj 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. maj 2020. u 13h

Usluge izrade analize IKT sistema uz oblasti pravosuđa sa Predlogom strategije, JN 1/20

13. maj 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. maj 2020. u 14h

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge osiguranja zaposlenih, partije 1 I 2, CJN 6/2018

31. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 10, 11, 14, 15 I 17, CJN 7/2019

30. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge mobilne telefonije, CJN 7/2018

25. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal za partiju 6

19. novembar 2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal, za partije 6 i 11

06. novembar 2019.

Usluge izrade i implementacije informacionog sistema ISDAKON, JN 17/19

16. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. novembar 2019. u 13h

Računarska oprema, JN 16/19

15. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
25. oktobar 2019. u 12h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – gorivo i mazivo, za partiju 2 – Evro premium BMB 95

09. oktobar 2019.

Usluga pripreme za štampu i štampanje publikacija i promotivnog materijala, JN 15/19

17. septembar 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarisjkog materijala, partija 8

23. avgust 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, partija 13

19. avgust 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – gorivo i mazivo, za partiju 3 – evro dizel

02. jul 2019.

Usluge medijskog praćenja, JN 14/19

14. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. jun 2019. u 10h

Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja, JN 9/19

10. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
10. jul 2019. u 10h