Informacije Javne nabavke

Javne nabavke

Postupci javnih nabavki

Oбавештење о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума, ЦЈН, услуге осигурања запослених
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, услуге мобилне телефоније
Oбавештење о закљученом уговору по основу оквирног споразума о набавци папира за фотокопирање A4 80гр, партија 1
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, тонери, партија 11
Угоститељске услуге за потребе организације Конференције о прекограничној сарадњи
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, CJN, evro premium BMB 95, партија 2
Услуга припреме за штампу и штампање промотивног материјала за потребе одржавања Конференције о прекограничној сарадњи
Oбавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, ЦЈН, рачунарски материјал - тонери, партија 5
Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала
Јавна набавка – таблет компјутер
Услуга медијског праћења активности министра за европске интеграције
Oбавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, ЦЈН, евро дизел
Јавна набавка - истраживањe јавног мњења
Рачунарска опрема - отворени поступак
Услуга конвертовања и форматирања правних аката ЕУ
Oбавештење о закљученим уговорима на основу оквирних споразума о јавној набавци канцеларијског материјала, партије 7, 15 и 17
Услуге превођења – отворени поступак
Услуге посредовања при куповини путних карата и резервацији смештаја– отворени поступак
Услуге превођења правних тековина Европске уније са енглеског на српски језик – отворени поступак
Услуге припреме за штампу и штампања публикација и промотивног материјала – јавна набавка мале вредности
Oбавештење о закљученим уговорима на основу оквирних споразума о јавној набавци услуга одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, партије 5, 6 и 8
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума о јавној набавци рачунарског материјала - тонера, партија 11
Oбавештење о закљученим уговорима на основу оквирних споразума о јавној набавци канцеларијског материјала, партијe 8, 10, 11
Компјутерска RAM меморија - поступак јавне набавке мале вредности
Протокол Антонионе програм - јавне набавке

14. jun 2017.

АГР1/ЈН01 - Набавка трактора и механизације
АГР3/ЈН01 - Набавка трактора, механизације и додатне опреме
АГР5/ЈН02 - Набавка стакленика
АГР8/ЈН01 - Набавка уређаја, инструмената и опреме
ЕДУ1/ЈН01 - Набавка возила
ЕДУ1/ЈН02 - Набавка помоћне технолошке опреме
ЕНЕ1/ЈН01 - Набавка лабораторијске опреме
ЕНЕ2/ЈН01 - Набавка система соларних колектора
ЕНЕ3/ЈН01 - Набавка пумпи за грејање
ЕНВ1/ЈН01 - Набавка возила
ЕНВ3/ЈН01 - Набавка возила
ХЕА1/ЈН01 - Подршка хитној медицинској помоћи у Србији
Услуге стручњака за набавку у оквиру програма Протокол Антонионе – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге финансијског стручњака у оквиру програма Протокол Антонионе – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге административно – техничке подршке јединици за управљање пројектом у оквиру програма Протокол Антонионе – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге руковођења јединицом за управљање пројектом –поступак јавне набавке мале вредности
Jaвнa набавкa мале вредности - услуге истраживања јавног мњења
Услуга превођења - отворени поступак
Услуге мобилне телефоније - поступак јавне набавке мале вредности
Услуга припреме за штампу и штампање - поновљени поступак јавне набавке мале вредности
Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала
Рачунарска опрема - поступак јавне набавке мале вредности
Посредовање при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања - отворени поступак
Услуге конвертовања и форматирања правних аката ЕУ – отворени поступак
Лиценце за Kerio Connect мејл сервер - поступак јавне набавке мале вредности добара

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: