Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

21. April 2017. |

Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (&ldxuo;Službeni glasnik RS&rdxuo;, br. 8/12 i 94/13), a na osnovu rezultata redovnih godišnjih istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o Evropskoj uniji i zaključaka o stavovima mladih uzrasta 15 - 18 godina o evropskoj integraciji Srbije, na osnovu istraživanja sprovedenih putem fokus grupa u decembru 2015. godine, Kancelarija za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

KROVNA TEMA: MLADI I EVROPSKA UNIJA; ŠTA NAM DONOSI ČLANSTVO

CILjNA GRUPA: SREDNjOŠKOLCI

1. EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata), aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade: Erazmus plus, HORIZONT 2020, Kreativna Evropa (Kultura i mediji),  Evropski volonterski servis, Evropa za građane i građanke…

2. EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude;

3. Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

4. Upoznajmo komšije - promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.

Napomena: Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su - upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.   

KROZ:

·debate, vršnjačku edukaciju, radionice, seminare, kvizove, audiovizuelne sadržaje, internet/kampanje, portale, predstave i drugo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 21. aprila do 10. maja 2017. godine.

Dokument &bdxuo;Smernice za podnosioce predloga projekta&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

&bdxuo;Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod uprave za trezor&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

&bdxuo;Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@mei.gov.rs.