Konferencija o prevođenju

22. oktobar 2010. |

Direktorat Evropske komisije za prevođenje će 25. marta 2011. godine organizovati jednodnevnu konferenciju o prevođenju, koja je prvenstveno namenjena prevodiocima i prevodilačkim agencijama iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, uključujući i Srbiju.

Za više informacija o ovoj konferenciji posetite veb stranicu Direktorata http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm