Ekspertski dijalog i razmena iskustava u procesu pristupanja EU

11. jun 2024. | Beograd

Ekspertski dijalog i razmena iskustava u procesu pristupanja EU

Ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Tanja Miščević i generalni direktor Direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije Gert Jan Kopman otvorili su danas u Beogradu stručni skup „Kako do uspeha u procesu pristupanja EU: najbolje prakse, strateško planiranje i efikasno sprovođenjeˮ.

Miščević je na skupu, koji se danas i sutra održava u organizaciji Ministarstva za evropske integracije i Odeljenja Evropske komisije za tehničku pomoć i razmenu informacija (TAEKS), navela da je ovo prvi susret glavnih pregovarača i pregovaračkih struktura država Zapadnog Balkana, ali i Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

Ona je naglasila da je upravo Srbija inicirala ekspertski dijalog država kandidata za članstvo EU, predstavnika Evropske komisije, ali i stručnjaka iz država članica.

Prema njenim rečima, cilj nam je da razgovaramo o tome koja iskustva ranijih proširenja možemo da koristimo i danas, a koje su to nove naučene lekcije u procesu integracije koje države našeg regiona mogu da prenesu novim kandidatima.

Ključna oblast kojom se ova radionica bavi, kako je objasnila, jesu iskustva rada na unapređenju vladavine prava i Klasteru 1 – Osnove, kao najvažnijem elementu pregovaračkog procesa.

Cilj je i produbljivanje profesionalnih kontakata sa kolegama iz svih država kandidata, ne samo glavnih pregovarača, već i kolega iz nadležnih ministarstava, napomenula je Miščević.

Kopman je podsetio na to da je Evropska unija 1996. pokrenula Odeljenje za tehničku pomoć i razmenu informacija (TAEKS), kako bi podržala tadašnje države kandidate iz Centralne i Istočne Evrope u njihovom pristupanju.

Danas koristimo isti taj okvir za rad sa našim aktuelnim partnerima u procesu proširenja, jer samo zajedničkim radom možemo izgraditi našu zajedničku evropsku budućnost, poručio je on.

Zvaničnici iz osam država kandidata za članstvo u EU – Albanije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Ukrajine i Srbije, ali i iz država članica EU – Hrvatske, Češke, Litvanije i Slovenije, kao i Evropske komisije, razgovaraju danas i sutra o oblastima reforme pravosuđa, upravljanju migracijama, borbi protiv korupcije, reformi javne uprave.

Posebne teme su i uspostavljanje institucionalnog sistema za evropske integracije u državama koje tek treba da otpočnu pregovore, metodologija usklađivanja sa pravnim tekovinama EU, kao i uključivanje javnosti u proces pregovora.

Učesnici radionice bili su predstavnici ministarstava i tela Vlade Srbije uključeni u pregovarački proces, kao i Delegacije Evropske unije u Beogradu, navodi se u saopštenju Ministarstva za evropske integracije.

Izvor: Vlada Republike Srbije

Foto: Fonet