19. maj – Održana konferencija “Govorimo evropski”

20. maj 2010. |

Konferenciju “Govorimo evropski” organizovali su Kancelarija Vlada Srbije za evropske integracije i Delegacija EU u Republici Srbiji kako bi podstakli razmenu iskustava u prevođenju pravnih tekovina EU u zemljama regiona. Na skupu su učestvovali predstavnici državne administracije Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH, Hrvatske, Slovenije, kao i stručnjaci za oblast prava i prevođenja.

(FoNet) - Prevođenje pravne tekovine Evropske unije (EU) je najambiciozniji prevodilački poduhvat i proces tokom kojeg će se raditi i grešiti, ali na greškamai učiti, kako bi se došlo do najoptimalnijeg prevoda, ocenjeno je na današnjoj konferenciji `Govorimo evropski`. Potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić istakao je da je Srbija, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, preuzela na sebe obavezu prevođenja pravne tekovine EU i usklađivanje zakonodavstva Srbije sa evropskim standardima.

Đelić je podsetio da je Srbija dobila bespovratnu pomoć EU u iznosu od 1,5 miliona evra za prevod oko 25.000 strana pravne tekovine Unije. Regionalna saradnja je od prvoklasnog značaja, jer je prevođenje skup, a zahtevan posao i zbog toga moramo pronaći pragmatična rešenja, rekao je Đelić i zahvalio se Vladi Hrvatske na ustupanju prevoda tekovine EU. Đelić je rekao da je sa EU postignut dogovor i da se svaka strana prevedenih dokumenata stavi na internet stranicu Vlade Srbije, kako bi bila dostupna drugim regionalnim državama.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer ocenio je da EU ne bi mogla imati jednu valutu i tržište, ako nema jedinstvena pravila, takozvani aki komuniter. Nekada se radilo o 50.000 strana, a sada skoro 160.000 strana propisa, koje države, koje teže članstvu u EU, treba da prevedu i usklade sa sopstvenim zakonodavstvom. Dežer je podsetio da u Evropskoj komisiji postoji prevodilačka služba od 2.350 ljudi i da je od posebnog značaja da prevodi akata budu tačni, precizni, lingvistički ispravni i kvalitetni. Prema njegovim rečima, države koje pretenduju da postanu članovi EU imaju još jedan važan posao, osim prevoda pravne tekovine Unije. Države moraju sopstveno zakonodavstvo da prevode na engleski jezik, kako bi Evropska komisija mogla da izvrši proces skriniga i utvrdi koliko je pravni sistem države kandidata usklađen sa evropskim, poručio je Dežer. Ministar za evropske integracije Vlade Crne Gore Gordana Đurović rekla je da je Crna Gora do sada prevela oko 5.000 propisa iz Unije, dok je, odgovarajući na pitanja iz Upitnika, na engleski jezik prevela i oko 300 svojih akata. Đurović je naglasila da je doneta odluka i da se dosadašnji prevod stavi na internet strane Vlade, kako bi se izbegle političke predrasude ili administrativne barijere, kome će se šta dati. Ona je istakla da je bilo grešaka u prevođenju i nejasnoća među prevodiocima, kao i da ta rasprava još traje. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević ocenila je da je prevođenje pravne tekovine EU najambiciozniji prevodilački posao, tokom kojeg će se raditi, učiti i grešiti. Učenjem na greškama, doći ćemo do najoptimalnijeg prevoda, rekla je ona. Regionalna saradnja je važna u procesu evropskih integracija, a prevodilački posao je jedna od oblasti gde se najbolje vide koristi od te saradnje, zaključila je Delević.