NPI ispunjen 70 odsto

17. jul 2009. |

Beograd, 17. jul 2009 - Vlada Republike Srbije usvojila je  Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju (NPI) za period april - jun 2009. Prema rezultatima Izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, Vlada je od planiranih 13 predloga zakona utvrdila je 10 i time plan ispunila 77 odsto a Narodna skupština je, u istom periodu, usvojila 42 zakona, odnosno 2,8 puta više nego što je Vlada utvrdila predloga.

Ukoliko se uporedi efikasnost Vlade i Narodne skupštine u dva do sada sačinjena izveštaja, zabeležen je značajan napredak u pogledu stepena ispunjenosti NPI, a posebno ubrzanje zakonodavne aktivnosti Skupštine.

Najviše planiranih zakona u ovom periodu imalo je Ministarstvo zdravlja, njih pet, od kojih je utvrđeno 4 predloga, i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, koje je planiralo utvrđivanje 3, a utvrdilo 2 predloga zakona. Najopterećenije je bilo Ministarstvo finansija, koje je imalo ukupno 6 propisa, od kojih 5 nije bilo planirano, već se radi o vanrednim obavezama u oblasti carina, dok je utvrđivanjem Predloga zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, to ministarstvo izvršilo jednu zaostalu obavezu iz prošle godine. U ovom tromesečju, inače, Vlada nije planirala usvajanje podzakonskih akata.

U pogledu zaostalih obaveza iz ranijih izveštajnih perioda, od 26 izvršeno je deset; 11 je predviđeno za donošenje do kraja ove, a jedna za početak naredne godine; jedna obaveza više ne zahteva harmonizaciju sa EU, a tri obaveze nisu izvršene.

U periodu od jula 2008. do juna 2009, Vlada je planirala utvrđivanje 104 predloga zakona, od čega je utvrđeno 92, odnosno 88 odsto. Narodna skupština je u istom periodu usvojila 67 zakona, što znači da je ispunila 73 odsto svojih obaveza. U pogledu usvojenih zakona, Nacionalni program je u ispunjen 64 procenta (67/104).

U celini, uzimajući u obzir usvojene zakonske i podzakonske akte, NPI je do sada (jul 2008. - jun 2009.), ispunjen 70 odsto.

Sledeći izveštaj pokrivaće period jul – septembar 2009 i biće predstavljen tokom oktobra meseca. U tom periodu i Vladu i Skupštinu očekuje usvajanje većeg broja zakona i podzakonskih akata. Održanje dinamike zakonodavne aktivnosti važno je kako u oblasti usvajanja novih zakona predviđenih NPI, ali i podzakonskih akata, pošto su oni od izuzetne važnosti za primenu do sada usvojenih zakona.

NPI je precizan plan kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do najdetaljnijih standarda koji postoje u Uniji u oblastima trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, infrastrukture.

Cilj NPI je da državne institucije, na jasan i merljiv način, prate sopstveni napredak u procesu pridruživanja EU.