J. Joksimović: Srbija nastavlja sa dobrim rezultatima u vladavini prava

31. mart 2022. | Beograd

J. Joksimović: Srbija nastavlja sa dobrim rezultatima u vladavini prava

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da Srbija postigla značajan rezultat nakon što je, prema izveštaju Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO) potvrđeno da je naša zemlja usklađena sa preporukama iz poslednjeg izveštaja o evaluaciji, odnosno da je u celosti ispunila osam od 13 preporuka, dok je pet delimično ispunjeno.

„Ispunjene preporuka koje u velikoj meri podrazumevaju dostizanje antikorupcijskih standarda Saveta Evrope pozitivan su rezultat i za napredak u procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji jer, uz ranije usvajanje ustavnih amandmana, predstavljaju i ispunjenje prelaznih merila u Klasteru 1 - Osnove, koji najviše utiče na celokupan pregovarački proces“, naglasila je ministar Joksimović.

„Pokazali smo da dosledno sprovodimo reforme iz oblasti vladavine prava“, rekla je Joksimović i dodala da je za građane i za celokupno društvo jedna od najvažnijih upravo borba protiv korupcije.

„Imajući u vidu činjenicu da nova metodologija proširenja EU, prema kojoj Srbija pregovara o članstvu u Uniji, insistira na sprovođenju principa snažnijeg političkog rukovođenja pristupnim procesom, naša država veoma ozbiljno i odgovorno pristupila svim oblastima od kojih zavisi dinamika i sadržina pregovora sa EU i primena te metodologije u praksi, a posebno kada je reč o vladavini prava, gde smo implementaciju preporuka GREKO i izmenu Ustava postavili kao prioritete“, podvukla je Joksimović.

Naglasila je da je jučerašnji izveštaj GREKO izuzetno dobar za Srbiju, istakavši da je posebno značajno da GREKO, kao veoma važna platforma Saveta Evrope, uvažava sve što su Republika Srbije i njene institucije uradile u proteklom periodu.

„Ocene GREKO sadržane su i u redovnim  Godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije i Izveštajima EK o vladavini prava  u našoj zemlji i zbog toga je upravo ključan taj kontinuitet pozitivnih rezultata u vladavini prava, a posebno što su ti rezultati koje smo ostvarili dobili i formalnu međunarodnu potvrdu kvaliteta urađenog posla“, podsetila je Joksimović

Kako je juče objavljeno, GREKO je konstatovao da su u potpunosti usvojene preporuke koje se odnose na kodeks ponašanja narodnih poslanika, razvijanje i razjašnjenje pravila o sukobu i povezanim pitanjima koja se odnose na narodne poslanike, reforme procedure zapošljavanja i unapređenja sudija i predsednika sudova, sistem ocenjivanja rada sudija u pogledu etičkih kodeksa za sudije i obuke za sudije, kao i za tužioce.

„Kada je reč o preporukama koje su prema izveštaju „delimično sprovedene“, a to su unapređenje transparentnosti zakonodavnog procesa, promena sastava Visokog saveta sudstva (VSS), promena sastava Državnog veća tužilaca (DVT), reforma procedure zapošljavanja i unapređenja položaja javnih tužilaca i izmena sistema ocenjivanja rada javnih tužilaca, posebno je važno da istaknem da kada je reč o onima koje se odnose na promenu sastava VSS i DVT, da su u najvećem delu već sprovedene i da je još ostalo da se u skladu sa usvojenim promenama Ustava obezbedi i njihova finansijska nezavisnost“, rekla je ministar i naglasila da će i to postignuto usvajanjem svih relevantnih propisa odmah nakon predstojećih izbora i formiranja nove vlade.

Ministar Joksimović je istakla da je odgovornim i doslednim sprovođenjem reformi Srbija još jednom pokazala da je pravna država, koja je spremna da kroz jačanje svojih institucionalnih mehanizama nastavi da unapređuje primenu vladavine prava i razvijanje mehanizama za efikasnu borbu protiv korupcije, koja je odlika demokratskih društava.Govoreći o nastavku reformskog procesa, Joksimović je rekla da predstoji dalji rad institucionalizaciji podrške borbi protiv korupcije, pre svega kroz reformu pravosuđa, što zajedno sa izmenom Ustava predstavlja važan doprinos u kontekstu sveukupnog procesa reformi koje će u narednom periodu biti sprovedene.

„Većom političkom odgovornošću na svim nivoima i osnaženom komponentom političkog nadzora i koordinacije pregovaračkog procesa, stvoren je novi kvalitet u procesu ispunjavanja prelaznih merila, po kojima Evropska komisija ocenjuje napredak u pregovorima i to je nešto čime možemo biti zadovoljni i mi ali i naši evropski partneri, koji su i inicirali reformu samog pregovaračkog proseca”, ukazala je ministar.

Prema njeni rečima, Srbija je pokazala ozbiljnost u sprovođenju reformi i nastaviće da realizuje sve dalje aktivnosti u o borbi protiv korupcije, posebno na unapređenju mehanizama za jačanje preventivnih i represivnih mera u toj borbi, kao i da unapređuje položaj nezavisne sudske vlasti i posebno njene efikasnosti, kako bi građanima bila omogućena bolja pravna zaštita i sigurnost.