J. Joksimović: Imamo pravo da se čuje naš glas o budućnosti EU

10. decembar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Imamo pravo da se čuje naš glas o budućnosti EU

Ministarstvo za evropske integracije organizovalo je danas konferenciju „Mladi Srbije o budućnosti Evrope - ideje i vizija“ kao doprinos Srbije platformi Evropske unije „Konferencija o budućnosti Evrope“ s ciljem podsticanja javnog dijaloga o temama vezanim za razvoj EU i aktivnijeg uključivanja građana u izgradnju moderne Evrope.

„Srbija ima puno pravo da se njen glas čuje na tako važnu temu“, rekla je ministar Jadranka Joksimović na skupu, prvom u nizu, a na kojem su između ostalih govorili i ambasador Slovenije Damjan Bergant, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, predstavnici PKS i Ministarstva omladine i sporta.

„Mladi svih kategorija, svi oni grade našu zajedničku budućnost, sva njihova mišljenja moraju da se čuju, moraju da budu uvažena i istovremeno diskutovana i debatovana, jer samo tako vodimo stvarni dijalog“, rekla je ministar.

I, kako je dodala, da je upravo zato što je Srbija pridružena zemlja važno da bez obzira da li su institucije EU zemljama Zapadnog Balkana uputile formalni poziv ili ne, da li formalno učestvujemo ili ne učestvujemo u velikoj evropskoj debati o budućnosti Evrope, imamo puno pravo da organizujemo nacionalni panel koji će uključiti različite aspekte i viđenja.

Sva ta viđenja koja će biti izneta kroz niz panela, a počinje današnjim, o mladima, će se, kako je dodala na kraju, definisati kroz zaključke i preporuke koje će biti dostavljene evropskim institucijama.

„Smatramo da Srbija kao pristupajuća zemlja koju obavezuju najviši standardi EU, koja radi na daljem usvajanju i primeni tih najviših standarda, ima puno pravo da se čuje i njen glas, jer je reč o konferenciji o budućnosti Evrope ne samo EU, a mi smo buduća članica i naši građani budući građani EU“, rekla je Joksimović.

Prema njenim rečima, zato je ovo izuzetno važna tema, ne samo za sve nas, već je i prilika da iskažemo stavove u pogledu dve najvažnije i predominantne teme EU koje oblikuju i zajedničke evropske politike i naše javne i sektorske politike kroz proces evrointegracija.

To su, kako je naglasila, vladavina prava i ono što je drugi vodeći tok u EU, zelena agenda prilagođena i transformisana za Zapadni Balkan potpisana na Samitu u Sofiji.

Prema njenim rečima, cilj je da dijalog ima i aspekte međugeneracijskog dijaloga, da pokažemo da smo inkluzivno društvo u kojem svako ima pravo da iznese mišljenje.

Zato je, kako kaže, mislila da treba da se počne od mladih, mladih preduzetnika, poljoprivrednika, „svih koji zajednički tvore kapacitet našeg društva koji je prepoznat i u EU kao kapacitet pameti, inovacija, preduzetničkog duha i svega onoga što su neki naši ljudi koji rade u EU dali kao doprinos njihovim državama“.

Ministar je naglasila da Srbija želi da ostane i postane zemlja koja će zadržavati svoje ljude i da veruje da podjednako i svi koji su otišli i koji ostaju mogu da pokrenu društvo i da mu donesu napredak koji će pomoći da se uđe u maticu promena i da Srbija postane dobitnik velikih globalnih transformacija.

Dodala je da je važno da se čuje mišljenje o pitanjima koje će kreirati nekoliko idućih decenija - o budućnosti Evrope.

Podsetila je da su politika i omladinska politika definisane Poglavljem 26, koje je deo Klastera 3 - inkluzivni rast i konkurentnost. Poglavlje 26 - obrazovanje i mladi otvoreno je 2017. godine, ali je po novoj metodologiji u Klasteru 3 koji je spreman za otvaranje.

Ministar je podsetila da će naredne nedelje biti otvoren Klaster 4, a da se nada da će Klaster 3 za koji je Srbija takođe dobila pozitivno mišljenje Evropske komisije, biti otvoren u prvoj polovini naredne godine.

„Nadam se da ćemo nakon zaokruživanja svih aktivnosti u pogledu izmena Ustava, što bi trebalo da donese snažnije institucionalne mehanizme za potpunu depolitizaciju pravosudnog sistema i načina izbora nosilaca najviših pravosudnih funkcija, uključujući i referendum, u prvoj polovini naredne godine dobiti podršku zemalja članica za otvaranje Klastera 3“, rekla je ona.

Izvor: Tanjug