J. Joksimović i koordinatori klastera o otvaranju Klastera 4

10. decembar 2021. | Beograd

J. Joksimović i koordinatori klastera o otvaranju Klastera 4

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se danas sa koordinatorima šest pregovaračkih klastera, sa kojima je razmatrala aktivnosti Vlade Srbije nakon što su države članice postigle saglasnost o otvaranju Klastera 4 - Zelena agenda i održiva povezanost, odnosno o otvaranju četiri nova pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Srbijom.

To su 14 Transportna politika, 15 Energetika, 21 Trans-evropske mreže i 27 Životna sredina i klimatske promene, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Joksimović je naglasila da je ovakvom odlukom EU uvažila celokupan reformski proces koji sprovodi Vlada Srbije i sve rezultate koji su ostvareni i zabeleženi i u Izveštaju EK za 2021. godinu.

„Naša rešenost oličena u konkretnim aktivnostima usmerenim na jačanje nezavisnosti pravosuđa, transparentnom načinu na koji realizujemo izmene Ustava i jasna opredeljenost da građani Srbije imaju direktan pristup pravosudnom sistemu i pravdi, bila je odlučujući faktor da sve države članice EU daju saglasnost da bude otvoren Klaster 4 i da nastavimo pregovore u čak četiri nova poglavlja“, rekla je ministar.

Učesnici sastanka razgovarali su i o narednim aktivnostima u oblasti sprovođenja Zelene agende, na prvom mestu o zaštiti životne sredine, energetici i održivoj povezanosti, a posebno je bilo reči o unapređenju saradnje sa EU kako bismo ojačali kapacitete za kapitalne investicije u tim oblastima, kao i one za dalje usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u okviru Klastera 4.

Posebno je dogovoreno da pregovaračka koordinaciona struktura Vlade Srbije dodatno intenzivira rad u ostalim klasterima, kao i paralelno, na daljem dostizanju prelaznih merila za Klaster 1, odnosno onih u oblasti vladavine prava.

Izvor: Tanjug