Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: IPA fondovi EU poboljšavaju kvalitet života građana

15. jul 2021. | Beograd

J. Joksimović: IPA fondovi EU poboljšavaju kvalitet života građana

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je danas da je korišćenje pretpristupnih fondova EU važno za evrointegracije naše zemlje s obzirom da se novac koji Srbija koristi iz tih fondova ulaže u konkretne projekte koji poboljšavaju kvalitet života građana.

Joksimović je na konferenciji o rezultatima i mogućnostima IPA fondova u Srbiji, pod nazivom „Srbija i EU: podrška razvoju i pregovorima o članstvu“, koju organizuje Ministarstvo za evropske integracije, istakla da IPA 3 pretpristupni fond za period od 2021 do 2027 godine ima za cilj da smanji razlike između zemalja regiona Zapadnog Balkana koji bi trebalo da u jednom trenutku postane deo EU.

Ističući da je 42,4 odsto ukupnih sredstava opredeljenih za IPA 3 usmereno na zelenu agendu i održivo povezivanje, a da se današnja konferencija tiče korišćenja fondova u klasteru 4 kojem pripadaju zelena agenda, digitalizacija i održivo povezivanje, Joksimović je ukazala na važnost te teme za celokupno društvo.

U skladu sa novom metodologijom, kako je navela Joksimović, restrukturirano je i Ministarstvo za evropske integracije i tim za podršku pregovorima i koordinaciju za vođenje pregovora u skladu sa novom metodologijom.

Joksimović precizira da je restrukturirala Ministarstvo uvođenjem novog, petog departmana koji se tiče koordinacije i praćenja usklađenosti nacionalnih reformi sa ciljevima zelene agende, digitalizacije i održive povezanosti, a koje će dobrim delom sprovoditi korišćenjem sredstava iz IPA 3 pretpristupnih fondova.

„Svakako ne kaskamo i ići ćemo u korak sa onim što su najviše politike EU danas, a svakako među njima je vladavina prava, ali i zeleni dogovor, digitalizacija i održiva povezanost“, kazala je.

Navodi da je učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića i evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Olivera Varheija na današnjoj konferenciji od izuzetne važnosti jer pokazuje da je Srbija i u praksi primenila novu metodologiju.

Pojašnjava da je to zato što je političko vođenje procesa i podizanje procesa na najveći nivo jedan od zahteva nove metodologije.

Takođe, učešće Vučića i Varheija, kaže Joksimović, pokazuje da važan segment - pretpristupni fondovi predstavljaju bitnu komponentu.

„Predstavljaju jako bitnu komponentu jer mi evropske integracije sprovodimo u velikoj meri i uz koordinaciju, i političku, ali i kroz korišćenje onoga što nam stoji na raspolaganju, a to su sredstva iz IPA fondova“, navela je Joksimović.

U tom smislu podsetila je na konkretne projekte realizovane iz IPA 2 fondova, kao što su iz energetike i životne sredine.

„To nije novac koji je otišao u nevidljive projekte, to je nešto što oseća svaki građanin Srbije na bilo kom mestu da živi, da li je to proširenje kanalizacione mreže, da li su to lokalni putevi, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da li je to širokopojasni internet... To su stvari koje na dnevnom nivou znače za kvalitet života naših građana i postizanja ciljeva održivog razvoja kroz sprovođenje zelene agende, evropske integracije i korišćenje pretpristupnih fondova“, kazala je Joksimović.

Prema njenim rečima, ohrabruju poruke predsednika Vučića i komesara Varheija koje su se danas čule.

„To povećava vidljivost jer kada su i predsednik i evropski komesar tu da nam kažu da prate i gledaju šta radimo u ovom segmentu to daje i više obaveze da budemo oko ovoga i efikasni i transparentni i da zajedno radimo na ovome“, navodi Joksimović.

Izvor: Tanjug