Informacije Aktuelnosti

Obuka o tabelama usklađenosti

07. jul 2021. | Beograd

Obuka o tabelama usklađenosti

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel, organizuje danas vebinar Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava: tabele usklađenosti. 

Vebinar je namenjen predstavnicima Ministarstva pravde kako bi se dodatno upoznali sa izvorima prava EU, vezom između različitih instrumenata usklađivanja i realizacije i planiranja NPAA, strukturom i metodom popunjavanja tabela usklađenosti, kao i primerima iz prakse. Predavač je Olivera Vitorović iz Ministarstva za evropske integracije.