Predstavljen zbornik radova „ 50 godina EU“

21. decembar 2007. |

Beograd, 17. decembar 2007. godine - Kancelarija za pridruživanje EU priredila je tradicionalni novogodišnji koktel za predstavnike nevladinih organizacija, univerziteta u Srbiji i udruženja novinara.

Direktorka Kancelarije za pridruživanje EU Tanja Miščević istakla je, tom prilikom, važnost civilnog sektora u procesu evropskih integracija Srbije, kao i značaj koji Kancelarija pridaje saradnji sa NVO, kroz redovne kontakate, razmenu informacija i obuku.

Tanja Miščević je na svečanosti, takođe, istakla da parafiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i potpisivanja sporazuma o viznim olakšicama i o readmisiji predstavlja veliki korak napred ka EU, otvarajući nove perspektive za razvoj civilnog društva i Srbije.

Na koktelu je predstavljen i zbornik radova „ 50 godina EU“, u izdanju Kancelarije za pridruživanje EU i Instituta za uporedno pravo, o kojem su govorili urednik dr Jovan Ćirić i autori dr Vladimir Medović i dr Ivanka Spasić.