Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Sprovodimo ciljeve održivog razvoja od 2016.

26. April 2021. | Beograd

J. Joksimović: Sprovodimo ciljeve održivog razvoja od 2016.

Srbija je počela 1. januara 2016. da sprovodi ciljeve održivog razvoja kroz pristupni proces EU, kaže ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i navodi da Srbija koristi pretpristupne IPA fondove i Ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan kao dodatni finansijski instrument, između ostalog, i za sprovođenje ciljeva zelenog dogovora.

„Reći da Srbija nije uradila ništa i da je neophodna strategija održivog razvoja, to je vraćanje sata unazad, jer ciljevi održivog razvoja su počeli da se sprovode 1. januara 2016. i mi to sprovodimo kroz pristupni proces", rekla je Joksimović u dijalogu sa članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu održivi razvoj sa fokusom na pitanja zaštite životne sredine i pitanja energetike.

Navela je da pored Sporazuma o stabilizaciji pridruživanju, postoji Nacionalni plan za usvajanje pravnih tekovina EU koji definiše sve reformske korake u svim oblastima koje koincidiraju, između ostalog, sa ciljevima održivog razvoja i „Agende 2030“ koja mora da se sprovodi kroz proces evropskih integracija.

Joksimović je rekla da je Ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan dodatna finansijska struktura za ono što je Srbija, potpisujući Sofijsku deklaraciju, unela kao svoj deo obaveza za ostvarivanje ciljeva „zelene agende" na nivou onoga što su ciljevi zelenog dogovora.

Osim toga, kaže Joksimović, Zapadni Balkan je dodatno posvećen agendama za zelenu i digitalnu transformaciju u okviru Berlinskog procesa, a ključna tačka svih ovih napora je instrument za pretpristupnu pomoć IPA 3 koji je specifičan za svaku državu za finansijski period 2021-2027.

Navela je da su u Ministarstvu restrukturirane i pregovaračke strukture, i da sada postoji i novi sektor praćenje i koordinacije nacionalnih reformi u smislu usklađivanja sa ostvarivanjem ciljeva zelenog dogovora i digitalizacije i u okviru klastera 4, održive povezanosti.

Kaže i da je klaster 5 - resursi, kohezija i poljoprivreda, kao i mapiranje resursa, sada definisan intersektorski, na način kako to zahtevaju ciljevi ostvarivanja održivog razvoja političkog okvira EU.

Naglasila je da je investiranje u oblast infrastrukture posebno vezano za ove teme i da je ostvarivanje ciljeva održivog razvoja pitanje i mapiranja zelenih investicija.

Joksimović kaže da je „Agenda UN 2030" postala deo političkog okvira EU i da je EU postavila ciljeve održivog razvoja u centar kreiranja politike u smislu unutrašnjih i spoljnih aktivnosti u tim sektorima.

„Evropska komisija je razvila evropski zeleni dogovor kao strategiju razvoja EU za 21. vek koja obuhvata i Zapadni Balkan, a koji prati novi Ekonomsko investicioni plan za region koji posreduje njegovom opravku ka postizanju održive transformacije", kaže Joksimović.

Joksimović je rekla da treba sačekati i videti kako će izgledati pravedna tranzicija ne samo ekonomija Zapadnog Balkana, nego čitave EU koja se suočava sa velikim potencijalnim gubicima koji bi trebalo da budu nadoknađeni iz Fonda za pravednu tranziciju.

Izvor: Tanjug