Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Izmena pregovaračkih struktura nosi snažnije političko upravljanje

23. April 2021. | Beograd

J. Joksimović: Izmena pregovaračkih struktura nosi snažnije političko upravljanje

Promena pregovaračkih struktura u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji podrazumeva veće i snažnije političko vođenje pristupnog procesa, kao i preuzimanje veće političke odgovornosti za implementaciju, kaže ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i izražava uverenje da će to dati novu dinamiku i novi zamajac pregovorima sa EU.

Joksimović je rekla za Tanjug da je na njenu inicijativu Vlada Srbije 15. aprila usvojila dokument o uspostavljanju Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU i formiranju Tima za podršku pregovorima uz pojašnjenje da nije reč o potpuno novom formatu, već da su postojeće strukture preuređene prema ključnim zahtevima nove metodologije.

Istakla je da je cilj da promenom pregovaračkih struktura Srbija odgovori efikasno i efektivno na pojačane kriterijume u pristupanju EU, ali i na potrebu da se proces, kako nalaže nova metodologija, vodi više politički i da se preuzme više političke odgovornosti za implementaciju dogovorenog.

„Da se postigne jasna koordinacija između svih novih tematskih celina, koje su sada grupisane u šest klastera umesto u 35 poglavlja. To su značajne izmene koje nalažu da svi u vladi promene fokus prema obavezama u pristupnom procesu“, kaže Joksimović.

Napominje da je proces reorganizacije pregovaračkih struktura započet pre nekoliko meseci, ali da se čekalo na finalnu verziju nove metodologije, za koju očekuje da će biti uzajamno razjašnjena u svim delovima na međuvladinoj konferenciji, koja bi trebalo da bude održana do kraja juna kada se završava portugalsko predsedavanje EU.

Kada je reč o Koordinaciji za vođenje pristupnog procesa, Joksimović objašnjava da je najveća izmena u strukturi i boljoj političkoj koordinaciji svih ministarstava, koja imaju svoja zaduženja u okviru pristupnog procesa i ističe da se na taj način odgovara na ključni zahtev nove metodologije - veće i snažnije političko vođenje pristupnog procesa.

Dodaje da „tehnokratski“ deo ostaje važan segment pregovora, ali da je važno da se prati dinamika sprovođenja i usvajanja onog što je dogovoreno, a samim tim preuzima se i više političke odgovornosti.

„Mislim da to treba da bude pohvaljeno, a ne da se kritikuje. Nije pitanje da li je nešto bilo loše ili dobro, nego da su izmenjeni zahtevi i da ih pratimo kao ozbiljna i odgovorna zemlja u pristupnim pregovorima, što mi i jesmo. Srbija je prva zemlja koja je ušla u proces izmena i unapređenja i svojih struktura prema novoj metodologiji EU politike proširenja“, napominje ministar.

Kada je reč o Timu za podršku pregovorima, Joksimović kaže da se on ne menja značajno u koncepciji, ali da se umesto šefa Pregovaračkog tima i radnih pregovaračkih grupa za svako poglavlje uvode koordinatori i to za svih šest klastera.

Podseća da je prema staroj metodologiji bilo 35 pregovaračkih poglavlja i da su radne pregovaračke grupe radile nezavisno jedna od druge, a da su sada poglavlja grupisana u šest klastera i da otvaranje svakog od njih nalaže pojačanu komunikaciju i usklađivanje reformskih aktivnosti različitih oblasti i pregovaračkih grupa kroz različita poglavlja u okviru jednog klastera.

„Za pojedine klastere, u zavisnosti od oblasti, biće nekoliko koordinatora iz različitih ministarstava. To znači da će pomoćnici ministara i državni sekretari iz resornih ministarstava biti koordinatori tematskih klastera čime će se pojačati međusobna intersektorska koordinacija“, navodi Joksimović.

Naglašava da se, s druge strane, na taj način jača politička posvećenost i političko vođenje procesa, a istovremeno i odgovornost za implementaciju.

„To je suština nove metodologije. Recimo, u klasteru 4, u kojem su „zeleni dogovor“, digitalizacija i održiva povezanost, koordinatori će biti iz Ministarstva energetike i Ministarstva zaštite životne sredine. Tako se tačno zna kako se usklađuju međusobno pregovaračke grupe kroz sva četiri poglavlja u klasteru 4 i kako se definiše agenda obaveza i kako se prati“, navela je Joksimović.

Dodaje da je ministar za evropske integracije glavni pregovarač, ali da se reforme tiču određenih oblasti i da se zato očekivala veća uključenost i posvećenost svih u vladi.

„Mislim da smo to dobro strukturno rešili i da će to dati novu dinamiku i novi zamajac pregovorima. Očekujemo da uz novu metodologiju, i sa naše strane i sa strane EU, pojačanom dinamikom i pojačanim interesovanjem dođemo do suštine, a to je ubrzanje procesa i povećanje predvidljivosti i kredibilnosti procesa, što su glavni elementi nove metodologije“, navela je Joksimović.

Ističe da je Srbija otvorila 18 od 35 poglavlja i da je duboko u pristupnom procesu zbog čega je, kaže, bilo je važno definisati kako da se pojača ostatak puta u okviru izmenjenog pristupnog procesa.

„To je naišlo na razumevanje svih kolega, uključili su se i premijerka i predsednik Srbije takođe što je važno, jer je to pitanje političke sinergije. Smatrala sam da moramo da unapredimo i uspostavimo jasne linije komunikacije i da svi zajedno uđemo posvećenije u sam proces i verujem da će to doneti dobre rezultate“, kazala je Joksimović.

Izvor: Tanjug