Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Reforme u oblasti vladavine prava usklađene sa evropskim praksama

16. April 2021. | Beograd

J. Joksimović: Reforme u oblasti vladavine prava usklađene sa evropskim praksama

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se naše reforme u oblasti vladavine prava usklađuju s najboljim praksama Evropske unije, koje su primenljive u odnosu na našu političku kulturu i institucionalnu strukturu.    

„U okviru pristupnog procesa postoje teme i oblasti koje su zajednička postignuća EU koje nazivamo "komunitarno pravo", s jasnim standardima, procedurama i modelima, poput politike konkurencije. To su oblasti zajedničkih politika, ali oblast vladavine nije deo komunitarnog prava i ne postoji jedan model u okviru EU sa kojim mi moramo da se u potpunosti uskladimo ili da se adaptiramo ili prenesemo u naš sistem", ukazala je Joksimović.    

Zbog toga, kako je istakla, mi treba da se usaglasimo sa najboljim praksama i procedurama, zbog čega je uloga Venecijanske komisije konsultativna i ključna u smislu da kaže da li su predloženi amandmani u skladu sa najboljim praksama i procedurama u zemljama EU.    

„Poenta primene Ustava i transformativnom periodu kroz koji zemlja prolazi kroz pristupni proces evropskih integracija je da sve što bude urađeno bude primenljivo u odnosu na našu političku kulturu i institucionalnu strukturu", naglasila je Joksimović.  

 Ona je podsetila da proces javne debate o amandmanima  posmatrala Venecijanska komisija, koja je imala pozitivne zaključke o amandmanima.  

 Izvor: Tanjug