Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Tranzicija energetskog sektora važan deo Zelenog dogovora

10. mart 2021. | Beograd

J. Joksimović: Tranzicija energetskog sektora važan deo Zelenog dogovora

Ministar za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator, Jadranka Joksimović, razgovarala je danas sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice Janezom Kopačem.

Joksimović i Kopač saglasili su se da Srbija nesumnjivo pokazuje spremnost preuzimanja obaveza iz Energetskog paketa, kao i da će postepeno dostići punu usklađenost sa energetskim tržištem EU.

Joksimović je naglasila da je Ministarstvo u potpunosti posvećeno i aktivno učestvuje u koordinaciji procesa planiranja i programiranja EU fondova, s ciljem da podrži prioritetne projekte energetske infrastrukture Srbije, uključujući i one od regionalnog značaja posredstvom Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), što je u skladu sa „Agendom povezivanja EU".

Joksimović je izrazila zadovoljstvo što time doprinosi ispunjenju ključnog cilja Energetske zajednice o stvaranju integrisanog panevropskog energetskog tržišta.

U tom kontekstu, ministar je istakla neke od najznačajnijih strateških projekata, kao što su gasna interkonekcija Srbija-Bugarska i Transbalkanski koridor prenosa električne energije.

Kada je reč o gasnom povezivanju sa Bugarskom, za realizaciju projekta izgradnje srpskog dela gasovoda (Niš-Dimitrovgrad - granica sa Bugarskom) koji je tehnički spreman i nalazi se trenutno u fazi ugovaranja, obezbeđeno je 49,6 miliona evra EU sredstava iz IPA 2017 Nacionalnog programa.

Kopač je posebno predstavio planove Sekretarijata EZ u pogledu plana za dekarbonizaciju i uspostavljanja posebnog fonda koji će olakšavati zahtevan proces tranzicije proizvodnje ka onoj sa većim udelom obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisije ugljen-dioksida.

Joksimović je, takođe, ukazala na aktivnosti Ministarstva u planiranju i programiranju IPA III, koji se odvija u skladu sa IPA III Programskim okvirom i Ekonomskim i investicionim planom za zapadni Balkan Evropske komisije i ukazala na značaj dalje podrške Sekretarijata EZ Srbiji, u izazovnom procesu tranzicije našeg energetskog sektora.

Ministar je zahvalila na dosadašnjoj ekspertskoj podršci institucija Energetske zajednice Srbiji i izrazila uverenje da će se plodotvorna saradnja nastaviti i u narednom periodu.

Izvor: Tanjug