Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Godina razjašnjenja metodologije i ubrzanje procesa

13. februar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Godina razjašnjenja metodologije i ubrzanje procesa

Srbija je već duboko u procesu pregovora o pristupanju EU i ne može da kreće ispočetka, te Evropska komisija u okviru primene nove metodologije mora da pronađe način ispravnog vrednovanja do sada postignutog, kaže ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović koja od Evropske komisije očekuje da pokaže ozbiljnost po pitanju nove metodologije, kao i da objasni način otvaranja klastera koji su zamenili dosadašnja poglavlja.

„Ova godina može da bude, pre svega, godina razjašnjenja nove metodologije i nekih važnih i konkretnih koraka sa naše strane, posebno u domenu vladavine prava, ali će istovremeno i Evropska unija morati da pokaže da je bila ozbiljna oko nove metodologije“, rekla je Joksimović na Pinku.

Ona je istakla da treba videti kako će nova metodologija služiti osnovnom interesu, a to je ubrzanje procesa evropskih integracija.

„Od početka priče o novoj metodologiji je naglašavano da neće biti izmene našeg pregovaračkog okvira, i da će dosadašnji rezultati Srbije u procesu pristupanja biti pravilno valorizovani“, podvukla je Joksimović.

Joksimović je ukazala da nova metodologija nije do kraja razrađena, a jedan od razloga je što su sve zemlje prošle godine bile opterećene pandemijom, međutim, sada očekuje da Evropska komisija do kraja februara ili početkom marta dostavi mapu puta koja će definisati način otvaranja klastera, odnosno razjašnjenje da li će EK računati da sva poglavlja iz klastera moraju da budu otvorena pre otvaranja klastera ili će postojati neki poseban kriterijum za otvaranje celog klastera.

„To znači da bi do kraja portugalskog predsedavanja, a to je kraj juna ove godine, trebalo da se održi visoka politička međuvladina konferencija, kakva je inače predviđena po novoj metodologiji, gde bismo se mi usaglasili i definitivno razumeli način primene nove metodologije“, rekla je Joksimović.

Ona je podvukla da se reformski procesi rade u svim oblastima, odnosno klasterima kojih ima šest. U tih šest klastera grupisano je dosadašnjih 35 poglavlja.

Prvi klaster podrazumeva političke kriterijume i vladavinu prava, drugi unutrašnje tržište tj. konvergenciju našeg tržišta sa EU, monetarnu i fiskalnu politiku, treći klaster se odnosi na konkurentnost i inkluzivan rast i značajan je za postkovid oporavak, klaster četiri čine vodeće politike za novi ekonomski rast - zelena agenda, digitalizacija, transportno povezivanje, klaster pet su poljoprivreda i koheziona politika, a šesti klaster su spoljni odnosi, objasnila je Joksimović.

„Mi intenzivno radimo na nekoliko klastera posebno klaster tri, dobri smo i u klasteru dva koji se tiče unutrašnjeg tržišta. Što se tiče klastera četiri u kojem je i energetika, čini mi se da ćemo tu imati zahtevne reforme koje treba da sprovedemo. U svakom slučaju radimo na zelenoj agendi“, rekla je ministar.

Upitana o donošenju zakona o istopolnim brakovima, Joksimović je kazala da postoje prakse koje su deo „mekog prava“ EU i Saveta Evrope, te da smatra da je Srbija već pokazala da je zrelo društvo.

„Naravno, postoje teme koje će podeliti javnost. Taj predlog zakona treba da bude inkluzivno pripremljen, da ide na javnu raspravu i to će otvoriti sigurno polemike. Svi imamo pravo na svoje mišljenje, ali suštinu predloga zakona trebalo bi lepo objasniti u kom smislu zakon unapređuje prava jednog dela naših građana, tako da ja mislim da je to tema za široku javnu debatu i to nije samo pitanje evropskih integracija“, rekla je Joksimović.

Izvor: Tanjug