J. Joksimović i Bilčik o novoj metodologiji i Rezoluciji Evropskog parlamenta

05. februar 2021. | Beograd

J. Joksimović i Bilčik o novoj metodologiji i Rezoluciji Evropskog parlamenta

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je danas sa stalnim izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom, a tom prilikom sagovornici su se saglasili da su globalna dešavanja u vezi sa pandemijom kovid-19 u protekloj godini politiku proširenja EU stavila u drugi plan.

Takođe, kako je saopšteno iz Ministarstva za evropske integracije, Joksimović i Bilčik su saglasni i u očekivanju da će se u 2021. godini partneri u pregovaračkom procesu okrenuti budućnosti i zajednički raditi na ubrzanju dinamike pregovora o članstvu u EU.

Joksimović je posebno naglasila da ta zajednička politika EU može znatno da doprinese revitalizaciji same Unije, odnosno da države kandidati i potencijalni kandidati mogu da svojim kapacitetima osnaže evropsku ekonomiju i društvo i da na održiv način pomognu njihovom razvoju.

Upoznala je Bilčika sa aktivnostima koje se preduzimaju u prilagođavanju pregovaračke strukture Srbije novoj metodologiji po kojoj će se pregovarati sa EU.

„Iako taj novi način pregovaranja Evropska komisija nije do kraja zvanično razradila, u očekivanju detaljne mape puta za njegovu primenu, Srbija u konsultacijama sa Evropskom komisijom zajednički pokušava da usaglasi modele koji bi doveli do ubrzanja pregovora“, izjavila je Joksimović.

Dodala je da uz veću kredibilnost samog pregovaračkog procesa, to ubrzanje i jeste bilo osnovni motiv za nove elemente metodologije, koju je naša zemlja u potpunosti prihvatila.

U tom smislu, rekla je Joksimović, posebno se dodatno radi na novom klasterskom pristupu koordinisanja nacionalnih reformi, koje dele ciljeve sa evropskim zajedničkim politikama kao što su zelena agenda, digitalizacija, održivi zeleni dogovor i održivi razvoj, kao i svih ostalih, grupisanih prema klasterima.

Vlada Srbije posebno je posvećena reformama u prvom klasteru vladavine prava koji, kako je rekla Joksimović, kao i do sada, ostaje ključan parametar za merenje napretka u pregovorima.

„Imajući sve to u vidu, u dobroj veri očekujemo što skoriji početak primene nove metodologije, a naročito održavanje političke međuvladine konferencije, kao što je i predviđeno prošlogodišnjim dokumentom Evropske komisije o unapređenoj metodologiji pregovora, na kojoj bi trebalo da zajednički usaglasimo primenu novih elemenata uz istovremeno valorizovanje do sada postignutog u tom procesu“, naglasila je Joksimović.

Bilčik je istakao da podržava održavanje međuvladine konferencije što je moguće pre i izrazio uverenje da će EU uskoro inicirati nastavak pristupnih pregovora, koji su, kako je rekao, najbolji način za sprovođenje proevropskih održivih reformi u državama koje pregovaraju o članstvu u Uniji.

Izvestilac EP za Srbiju istakao je značaj iskazane posvećenosti nove Vlade i novog saziva parlamenta evropskim integracijama i dodao da je mandat obe institucije počeo veoma ohrabrujućim koracima u oblasti vladavine prava, pre svega kada je reč o ustavnoj reformi, unapređenju medijskih sloboda, kao i pripremi međupartijskog dijaloga.

Bilčik je izvestio Joksimović kako teče debata i usaglašavanje amandmana različitih političkih grupacija u EP po pitanju Rezolucije Evropskog parlamenta koja bi trebalo da bude usvojena do kraja marta.

Takođe, naglasio je da je od velike važnosti za poslanike Evropskog parlamenta nastavak međupartijskog dijaloga koji će dovesti do jačanja vladavine prava kroz proces društvenog dijaloga.

Sagovornici su se složili da je pokazana spremnost za nastavak dijaloga kao i to da je Narodna skupština najvažnija institucija koja treba da vodi taj proces.

Izvor: Tanjug