Informacije Aktuelnosti

Transnacionalni program Dunav 2021-2027: drugi krug nacionalnih konsultacija sa zainteresovanim stranama

05. februar 2021. | Beograda

Transnacionalni program Dunav 2021-2027: drugi krug nacionalnih konsultacija sa zainteresovanim stranama

U toku je proces pripreme programa prekogranične i transnacionalne saradnje Evropske unije za period od 2021. do 2027. godine, uključujući Program transnacionalne saradnje Dunav koji će podržavati projekte u oblasti inovacija, zelene ekonomije, socijalnih usluga i obezbediti značajnu podršku sprovođenju Strategije Evropske unije za dunavski region (EUSDR).

Kroz proces programiranja izrađene su teritorijalna analiza i strategija programske oblasti. Dodatno, odabrane su oblasti politika kao i specifični ciljevi koje će budući Program podržavati. Više o tome možete pogledati na linku.

Na osnovu navedenih dokumenata kao i odgovora dobijenih u procesu prethodnih konsultacija sa zainteresovanim stranama, izrađen je i prvi nacrt Programa saradnje.

U okviru planiranja budućeg programa Dunav u toku je drugi krug nacionalnih konsultacija sa zainteresovanim stranama u okviru kog će se prikupljati komentari na prvi nacrt Programa saradnje. U skladu s tim, potrebno je popuniti kratak upitnik koji ima za cilj da ustanovi da li su na adekvatan način odabrane politike, ciljevi i aktivnosti koje će se podržavati u budućem periodu, kao i da li su izostavljeni određeni izazovi i aktivnosti za koje smatrate da bi se trebali identifikovati u programskoj oblasti. Rok za dostavljanje komentara i popunjavanje upitnika je 19. februar 2021. godine.

Molimo sve zainteresovane strane da se uključe u proces nacionalnih konsultacija i daju svoj doprinos u definisanju budućeg Programa saradnje kroz dostavljanje komentara na nacrt programa saradnje i popunjavanje upitnika u elektronskom formatu na programskoj stranici.