Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Proaktivan pristup Srbije za novu metodologiju

26. januar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Proaktivan pristup Srbije za novu metodologiju

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović danas je sa šefom Delegacije EU u Beogradu Semom Fabricijem razgovarala o pristupnim pregovorima Srbije i o drugim aktuelnim političkim  i društveno-ekonomskim pitanjima od značaja sa našu zemlju, kao i o vakcinaciji.   

Kako je saopšteno, ministar Joksimović izjavila je da očekuje da nova metodologija pregovora, koju je Evropska komisija predložila, a Srbija prihvatila, počne da se primenjuje kako bi, shodno nameri EK, ubrzala pregovore o pristupanju EU, učinila ih efikasnijim, predvidljivijim i verodostojnijim.   

Kako je naglasila, Srbija veoma ceni napore EK da i u teškim uslovima globalne krize, definiše unapređenu metodologiju i načine za praktičnu primenu načela na kojima se ona zasniva.  

„U skladu sa novim načinom pregovora, bilo bi značajno da Međuvladina konferencija, kao zvanični format za politički dijalog Srbije i EU na visokom nivou, bude u narednom periodu organizovana, kako bismo razgovarali o svim elementima primene nove metodologije na našu zemlju, uz valorizovanje do sada postignutog", istakla je Joksimović.    

Navela je da je Srbija u stalnoj komunikaciji sa Evropskom komisijom i Direktoratom za susedsku politiku i proširenje i da partnerski i posvećeno radi na trasiranju puta za nastavak pregovora.      

Takođe je prenela ambasadoru da je u prethodnom periodu radila na adaptaciji i prilagođavanju Ministarstva za evropske integracije i pregovaračkih struktura ključnim zahtevima nove metodologije i da će Srbija potpuno spremno ući u novi model pregovora uz naglasak na adekvatnoj valorizaciji prethodno postignutog.         

Na sastanku je naročito bilo reči o vakcinaciji protiv virusa korona u Srbiji i EU, a Joksimović je izrazila očekivanje naše zemlje da dobije vakcine iz sistema KOVAKS.   

Ona je apelovala na podršku EU pri nabavci tih vakcina, pre svega imajući u vidu da je Srbija blisko sarađivala sa Unijom tokom pandemije i bila jedna od prvih zemalja koja je odvojila sredstva za  istraživanja u okviru ovog sistema.       

Ambasador Fabrici je, kako se navodi, ponovio  stav iznet i na sastanku Saveta EU o potrebi nalaženja efikasnijeg mehanizma za dostupnost vakcina Zapadnom Balkanu i Srbiji.       

Objasnio je da se i zemlje EU suočavaju sa velikim problemom kašnjenja u snabdevanju i isporuci vakcina koje su kupljene, ali da će EU i zemlje članice naći način da Srbija i ostatak Zapadnog Balkana što pre i kroz ove mehanizme dođu do vakcina.      

Ambasador Fabrici naglasio je važnost političkih kriterijuma, ali i ukupnog reformskog procesa za nastavak pregovora po novoj klasterskoj metodologiji.        Izrazio je očekivanje da će Srbija sa svojim kapacitetima dodatno ubrzati reforme posebno u oblasti vladavine prava, a da su neki koraci već evidentno učinjeni.        

Pozdravio je i proaktivan pristup Jadranke Joksimović i Ministarstva za evropske integracije u pogledu stalnog i aktivnog dijaloga sa Evropskom komisijom i državama članicama u pogledu svih aspekata pregovora, a posebno uobličavanja primene nove metodologije.

Izvor: Tanjug