Informacije Aktuelnosti

Priprema novog IPA III programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija 2021-2027

11. decembar 2020. | Beograd

Priprema novog IPA III programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija 2021-2027

U toku je priprema IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija za narednu sedmogodišnju finansijsku perspektivu 2021 - 2027. Na samom početku ovog procesa, zamolili smo vas da nam pomognete popunjavanjem upitnika potrebnih za izradu SWOT analize, jednog od suštinskih delova budućeg programskog dokumenta. U prethodnim mesecima, Zajednička radna grupa (JTF) za programiranje je razmatrala i usvojila 1. nacrt Programskog dokumenta koji bismo ovom prilikom želeli da vam predstavimo i ponovo vas pozovemo da date svoj doprinos važnom procesu davanjem sugestija i predloga na ovaj dokument. Dobro uočene i opisane potrebe dovode do bolje definisanih aktivnosti za ostvarenje ciljeva. Ove aktivnosti će u kasnijoj fazi biti predstavljene za finansiranje u okviru ovog Programa prekogranične saradnje (CBC) - a vi ste, kao potencijalni korisnici, oni koji najbolje mogu da iznesu realno stanje stvari.

Molimo vas da pročitate prvi nacrt dokumenta Programa i da svoje predloge prosledite na dole navedenu adresu. Takođe ohrabrujemo vašu inicijativu da ovu poruku prosledite svim pojedincima i institucijama i/ili organizacijama, koje bi, po vašem mišljenju, mogle doprineti boljem razumevanju potreba programske oblasti ovog prekograničnog programa kroz njihovo aktivno učešće u ovom zajedničkom i transparentnom IPA III programskom procesu.  Svi dostavljeni komentari i sugestije biće razmotreni i o njima će se razgovarati na onlajn sastanku u januaru 2021.Molimo Vas da do 31. decembra 2020. godine pošaljete svoje komentare i sugestije na: office@rs-mk.org