Istraživanje radi procene efekata sprovođenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija

24. novembar 2020. | Beograd

Istraživanje radi procene efekata sprovođenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija

Kako bi procenili efekte sprovođenja IPA III Programa prekogranične saradnje, sprovodi se istraživanje u vezi sa njihovom primenom između 2014. i 2019. godine. Cilj istraživanja je davanje preporuka i podrške u pripremi buduće IPA III perspektive. U ovoj aktivnosti, koja se odnosi na pripremu programa teritorijalne saradnje za programski period 2021-2027, veoma nam je bitno vaše učešće. 

Molimo vas da popunite upitnik u nastavku u zavisnosti od toga da li pripadate kategoriji korisnika bespovratnih sredstava, potencijalnih aplikanata ili lokalnih organa vlasti.

Upitnik za korisnike bespovratnih sredstava

Upitnik za lokalne organe vlasti

Upitnik za lokalne organe vlasti

Rok za popunjavanje upitnika je 14. decembar 2020.