Informacije Aktuelnosti

Organizovan vebinar o Evropskom semestru

02. novembar 2020. | Beograd

Organizovan vebinar o Evropskom semestru

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel, organizovalo je dvodnevni vebinar „Evropski semestar za države članice EU i saradnja sa Republikom Srbijom“.

Cilj ove obuke, koja je počela danas, jeste upoznavanje učesnika sa pojmom Ekonomskog upravljanja u EU i Evropskim semestrom i razvojem saradnje EU sa Republikom Srbijom u oblasti koordinisanja ekonomskih politika. Takođe, bilo je reči o pravnim tekovinama EU i novinama u oblasti monetarne i ekonomske politike.

Predavači na vebinaru su Verica Ignjatović, v.d. pomoćnika ministra i Ljubica Matić, načelnik Odeljenja u Ministarstvu finansija.

Obuci prisustvuju predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva odbrane, Narodne banke Srbije, Državne revizorske institucije, Komisije za kontrolu državne pomoći, Agencije za osiguranje depozita i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.