Informacije Aktuelnosti

Rezultati konkursa za najbolje studentske radove o Evropskoj uniji

24. septembar 2020. | Beograd

Rezultati konkursa za najbolje studentske radove o Evropskoj uniji

Na konkursu za studentske radove o Evropskoj uniji, koji je Ministarstvo za evropske integracije raspisalo 15. juna 2020. godine, najbolje ocenjeni su sledeći radovi:
1.    Značenje solidarnosti u evropskim integracijama: Šumanova vizija i izazovi kriza (Prvorangirani)
2.    Kontekstualni aspekti koncepta solidarnosti u Evropskoj uniji u 21. veku (Drugorangirani)
3.    Odlučujući razlozi Evropske unije za pružanje podrške Republici Srbiji u ostvarivanju ciljeva ekološke komponente održivog razvoja (Trećerangirani)

Ministarstvo za evropske integracije raspisalo je ovaj konkurs sa ciljem da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Na adresu Ministarstva stiglo je ukupno 12 radova. Osnovne kriterijume i standarde za pripremu rada, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji, ispunilo je 10 radova. Dva rada poslata su nakon zadatog roka (nakon 9. avgusta), te su diskvalifikovana zbog neispunjavanja osnovnog kriterijuma za slanje radova.

Odluku o tri prvorangirana rada donela je konkursna komisija u sastavu: dr Jelica Stefanović – Štambuk, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, dr Vladimir Vuletić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i dr Maja Lukić Radović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Konkursna komisija je nakon čitanja i ocenjivanja svih radova, konstatovala da su radovi koji su ispunili kriterijume za ocenjivanje, na zadovoljavajućem akademskom nivou. Među pristiglim radovima nije bilo slučajeva zloupotrebe i plagiranja sadržaja.

Članovi konkursne komisije saglasni su i u oceni da konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji predstavlja važnu inicijativu Ministarstva za evropske integracije koja doprinosi ne samo kvalitetnijem i kompleksnijem promišljanju o EU, zajedno sa svim procesima i transformacijama koje integracija Srbije ovoj zajednici podrazumeva, već i podizanju nivoa svesti među studentima o značaju akademskog pisanja i pristupa temama koje su od suštinskog značaja za celokupno društvo.

Konkursna komisija zaključila je i da ovaj nagradni temat doprinosi boljem informisanju javnosti o značaju evropskih integracija za srpsko društvo.

Zapisnik o evaluaciji radova pristiglih na Konkurs za izbor najboljih studentskih radova o Evropskoj uniji Ministarstva za evropske integracije možete da preuzmete ovde.