Informacije Aktuelnosti

Organizovan vebinar o izradi nacionalnih propisa u skladu sa pravnim tekovinama EU

18. septembar 2020. | Beograd

Organizovan vebinar o izradi nacionalnih propisa u skladu sa pravnim tekovinama EU

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel organizovalo je vebinar „Klasifikacija nacionalnih propisa u skladu sa propisima EU i pravna tehnika pisanja zakona“, čiji je cilj sticanje i unapređenje znanja za izradu predloga zakona i podzakonskih akata, u skladu sa specifičnostima prenošenja prava EU, uz razmenu iskustava i analizu primera iz prakse.

Obuci su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, Republičkog zavoda za statistiku, Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Zavoda za intelektualnu svojinu, Komisije za kontrolu državne pomoći i Komisije za hartije od vrednosti.

Predavač na vebinaru bio je Darko Radojičić, pomoćnik direktora u Sektoru za pripremu propisa Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.