Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Od EU 1,8 miliona evra za obrazovanje socijalno ugrožene dece

15. septembar 2020. | Beograd

J. Joksimović: Od EU 1,8 miliona evra za obrazovanje socijalno ugrožene dece

Ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović  potpisala je danas izmene i dopune Finansijskog sporazuma o budžetskoj pomoći Evropske unije u oblasti reforme sistema obrazovanja, a 1,8 milion evra biće namenjeno za podršku obrazovanju dece iz socijalno ugroženih porodica.

Neutrošena sredstva u iznosu od 1,8 miliona evra, današnjim potpisivanjem izmena i dopuna, opredeljena su za otklanjanje posledica krize izazvane pandemijom virusa korona, a ministar Joksimović je uzimajući u obzir sve izazove izazvane pandemijom uputila komesaru Oliveru Varheiju predlog za preusmeravanje neutrošenih IPA sredstava.

Kako se navodi u saopštenju, Joksimović je predložila da se neutrošena sredstva preusmere za potrebe suočavanja sa zdravstvenom krizom i prevazilaženje negativnih društveno-ekonomskih posledica pandemije u martu ove godine.

„Ostvarene uštede iz programa Sektorske budžetske podrške u oblasti obrazovanja biće namenjene za podršku obrazovanju dece iz socijalno ugroženih porodica“, navela je Joksimović.

Dodala je da će sredstva biti iskorišćena kako bi se obezbedila podrška za razvoj, standardizaciju i nadzor inkluzivnih sistema za digitalno učenje, uspostavljanje biblioteka za informacione i komunikacione tehnologije, te za razvoj kapaciteta školskog osoblja za pružanje psihosocijalne i podrške tokom učenja za učenike iz ranjivih grupa, a u kontekstu odgovora na kovid-19 pandemiju.

Joksimović navodi i da će sa ta podrška sprovoditi u saradnji sa Dečijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF).

Istakla je da podrška ove vrste predstavlja samo jedan deo pomoći koju je Evropska unija pružila Srbiji tokom borbe protiv pandemije i izrazila zahvalnost na njenom obimu i blagovremenosti.

„Ozbiljnost situacije i razmere izazova sa kojima se svet suočava mogu biti prevaziđeni samo zajedničkim naporima, a podrškom koju EU pruža Srbiji ponovo je pokazala svoju solidarnost“, navela je Joksimović.

Inače, Joksimović je prethodnih dana potpisala i sporazum u oblasti reforme javne uprave kojim će biti omogućeno da se neutrošena sredstva u iznosu od 18 miliona evra opredele za prevazilaženje socio-ekonomskih posledica krize izazvane pandemijom kovid-19.

Izvor: Tanjug