Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Za reformu javne uprave 8,25 miliona evra iz EU

03. septembar 2020. | Beograd

J. Joksimović: Za reformu javne uprave 8,25 miliona evra iz EU

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović uputila je danas zahtev za isplatu treće varijabilne tranše podrške u iznosu od 8,25 miliona evra za reformu javne uprave, a uplata se očekuje do kraja godine, saopšteno je iz njenog kabineta.

Joksimović, koja je i Nacionalni IPA koordinator, kaže da reforma javne uprave predstavlja osnovu sveobuhvatnog razvoja Srbije i prepoznata je kao jedan od osnovnih stubova procesa evropskih integracija.

„Ona je važna jer predstavlja dodirnu tačku između građana i vlasti i od nje zavisi kvalitet usluga koje Vlada pruža građanima. U skladu s tim, za sve nas koji radimo na približavanju naše zemlje Evropskoj uniji, cilj je da postignemo modernu, transparentnu, odgovornu, profesionalnu i efikasnu javnu upravu“, naglasila je Joksimović. 

Kako je navela, u skladu sa tim, 2015. godine je doneta odluka da prvi program direktne budžetske podrške, u iznosu od 80 miliona evra, upravo podrži ciljeve te reforme s obzirom da imaju veoma pozitivan širok efekat, ne samo na proces integracija Srbije, već i na unapređenje kvaliteta života građana i pozitivan podsticaj poslovnoj zajednici. 

Prema njenim rečima, dosadašnje sprovođenje tog programa podrške doprinelo je napretku u uspostavljanju sistema javnih usluga koji se bazira na promociji upravljanja ljudskim resursima, unapređenju upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama, u procesu kreiranja uslova za unapređenje pravne sigurnosti i povoljnijeg poslovnog okruženja.

Istovremeno je postignut napredak i u procesu učešća građana, transparentnosti, unapređenju etičkih standarda i odgovornosti u obavljanju poslova javne uprave.

Treća varijabilna tranša podrške za koju je danas upućen zahtev, poslednja je predviđena tranša na osnovu Sporazuma koji uređuje njenu implementaciju, međutim, na inicijativu Jadranke Joksimović otvoreni su pregovori sa Evropskom komisijom o uvođenju još jedne dodatne tranše podrške kroz koju bi se u toku naredne godine povukla i sva preostala sredstva. 

„S obzirom na pozitivan ishod ove inicijative, možemo da konstatujemo da smo obezbedili apsolutnu iskorišćenost podrške u iznosu od 80 miliona evra u formi direktne budžetske podrške od 2015. godine do danas“ , istakla je Joksimović.

Izvor: Tanjug