Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Za pripremu projekata iz WBIF 21,6 miliona evra

18. avgust 2020. | Beograd

J. Joksimović: Za pripremu projekata iz WBIF 21,6 miliona evra

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović uputila je predlog projekata za tehničku pomoć u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan u iznosu od 21,6 miliona evra, saopšteno je iz njenog kabineta.

Kako se navodi, predloženi su projekti iz oblasti saobraćaja, energetike, životne sredine i socijalne infrastrukture.

„Ovo je utoliko važnije što je jedan deo ovih projekata kandidovan za sredstva iz IPA III za 2021. i 2022. godinu, stoga je veoma značajno da i za pripremu dokumentacije možemo da konkurišemo za bespovratna sredstva iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan“, rekla je Joksimović koja je i nacionalni IPA koordinator.

Ona je dodala da se prethodnih sedmica aktivno radilo na pripremi aplikacija za dobijanje tehničke pomoći kojom će se, kaže, obezbediti bespovratna sredstva za pripremu nedostajuće dokumentacije i pripremu infrastrukturnih projekata za njihovu investicionu realizaciju.

„Pažljivo smo sagledali strateške prioritete u ovim oblastima i odlučili se za one čijom će realizacijom biti osiguran razvoj kapitalne infrastrukture i doprineti realizaciji ključnih razvojnih investicija u različitim delovima Srbije kao i njeno povezivanje sa susednim tržištima“, rekla je Joksimović. 

Prema njenim rečima,  svi predlozi za pripremu projekata iz oblasti energetike i saobraćaja su u skladu sa Agendom povezivanja, koja značajno doprinosi socio-ekonomskom razvoju i jačanju privredne saradnje u regionu.

Istakla je da je iz oblasti transporta predložena priprema projekata koji imaju veliki strateški značaj za Republiku Srbiju, a odnose se na rekonstrukciju i modernizaciju železničkih deonica Stalać-Kraljevo-Rudnica i Doljevac-Merdare,  kao i nastavak izgradnje autoputa Niš-Merdare, deonica Pločnik-Merdare. 

„Rekonstrukcija navedenih pruga i izgradnja autoputa značajno će doprineti  razvoju Moravičkog, Raškog, Rasinskog, Topličkog i Niškog okruga i sveukupnom regionalnom razvoju Republike Srbije. Autoput Niš-Merdare, kao deo osnovne indikativne transportne mreže EU, imaće isti rang na mapama EU kao i Koridor X koji je Srbija izgradila“, navela je Joksimović. 

Iz oblasti energetike predložena je priprema za projekte koji će unaprediti postojeći postupak povezivanja na mrežu obnovljivih izvora energije (vetar, biomasa, solarna energija), dodatno ojačati stabilnost elektroenergetskih sistema i omogućiti bolju saradnju sa ostalim operativnim centrima za prenosne sisteme u Evropi. 

Iz oblasti životne sredine predložena je priprema projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Batajnici“, koji je veoma značajan za grad Beograd, jer će obuhvatiti opštine Surčin i Zemun, ali i manja okolna naselja. 

Taj projekat će uticati na standard kvaliteta životne sredine za preko 113.000 ljudi i očekuje se da će izgradnja postrojenja započeti krajem 2021. godine. 

Iz oblasti socijalne infrastrukture predlog za pripremu dokumentacije odnosi se na projekat koji će doprineti jačanju kapaciteta univerzitetskog obrazovanja. Projektom je planirana rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata u okviru fakulteta i instituta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Čačku.  

Upravni odbor Investicionog okvira za Zapadni Balkan u decembru 2020. godine doneće zvaničnu  odluku o tome koji predlozi će biti podržani.

Izvor: Tanjug