Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Kandidovana okvirna lista projekata za IPA 2021-2022

03. avgust 2020. | Beograd

J. Joksimović: Kandidovana okvirna lista projekata za IPA 2021-2022

Ministar za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović uputila je Delegaciji EU inicijalni paket predloga projekata kandidovanih za finansiranje u okviru prve dve programske godine 2021. i 2022. iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU - IPA III. 

Ministar je precizirala da je upućena okvirna lista projekata oko koje će se voditi konsultacije sa predstavnicima Delegacije EU i Evropske komisije. 

Posebna pažnja, kako navodi, ukazana je projektima usmerenim na povezivanje regiona, životnu sredinu, zdravstvo, obrazovanje, digitalizaciju koji treba da doprinesu obezbeđivanju kvalitetnijeg životnog okruženja. 

„Važno je da smo na vreme obavili opsežne interresorne konsultacije i spremni ulazimo u pripremu za narednu IPA III perspektivu“, naglasila je Joksimović.

Pomenuti paket predstavlja rezultat opsežnog i detaljnog procesa konsultacija i saradnje svih ministarstava i drugih relevantnih državnih organa, rekla je Joksimović. 

„Ovi predlozi predstavljaju polaznu osnovu u procesu utvrđivanja prioriteta za podršku u pregovaračkom procesu i reforme u ključnim oblastima poput vladavine prava i javne uprave, iskustva i rezultate prikupljene tokom sprovođenja aktuelnog instrumenta IPA II, kao i nove izazove sa kojima se suočavaju sve zemlje sveta poput epidemije korona virusa“, navela je ministar. 

Uzimajući u obzir najavljene promene u načinu raspodele sredstava EU, koje više neće biti samo kroz nacionalne alokacije već kompetitivnost projekata, posebna pažnja posvećena je, dodaje, odabiru predloga projekata koji poseduju odgovarajuću relevantnost i spremnost za realizaciju.

„Podsećam da je nedavno posle dugotrajnog procesa pregovora postignut dogovor država članica EU u vezi sa budžetom EU i posebnim Fondom za oporavak (tzv. Next generation) za period 2021-2027, u okviru kog je za instrument IPA III za sve korisnike, odnosno region Zapadnog Balkana, namenjeno 12,5 milijardi evra (po cenama iz 2018. godine) što predstavlja izvesno povećanje u odnosu na aktuelnu finansijsku perspektivu“, rekla je Joksimović.

Pored toga, kako je dodala,  tokom jeseni se očekuje da EU objavi podsticajni ekonomsko-investicioni plana za Zapadni Balkan koji će, zajedno sa IPA III instrumentom, stvoriti dodatne mogućnosti za otklanjanje posledica pandemije i jačanje otpornosti srpske ekonomije i njenom približavanju EU, a za koji je Srbija takođe pripremila značajne projekte sa regionalnom komponentom.

Izvor: Tanjug