Informacije Aktuelnosti

„Povelja EU o osnovnim pravima“ prevedena na srpski jezik

15. jul 2020. | Beograd

„Povelja EU o osnovnim pravima“ prevedena na srpski jezik

„Povelja Evropske unije o osnovnim pravima“, koju su 2000. godine proglasili Evropski parlament, Savet ministara i Evropska komisija, a koja je stupanjem na snagu Lisabonskog sporazuma 2009. godine postala i pravno obavezujuća u EU, zvanično je prevedena na srpski jezik i dostupna je na sajtu Ministarstva.

Povelja o osnovnim pravima EU sadrži šest osnovnih prava i sloboda zaštićenih u EU, a to su: dostojanstvo, slobode, jednakost, solidarnost, građanska prava, pravda.

„Unija doprinosi očuvanju i razvoju ovih zajedničkih vrednosti, pri čemu poštuje raznolikost kultura i tradicija naroda Evrope, kao i nacionalni identitet država članica i organizaciju njihovih organa vlasti na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou; ona nastoji da podstiče uravnoteženi i održivi razvoj i obezbeđuje slobodno kretanje lica, usluga, robe i kapitala, kao i slobodu poslovnog nastanjivanja”, navodi se u tekstu Povelje.

Dokument je prevelo Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo i drugim državnim organima koji su nadležni  za pojedine  oblasti obuhvaćene Poveljom.