Informacije Aktuelnosti

Održan seminar o posledicama Bregzita

30. jun 2020. | Beograd

Održan seminar o posledicama Bregzita

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Fondacijom „Hans Zajdel“, organizovalo je danas onlajn seminar na temu „Bregzit, istupanje iz Evropske unije - pravne implikacije za države kandidate“. Državni službenici iz većeg broja institucija bili su u prilici da saznaju više o posledicama odluke države članice da istupi iz EU u skladu sa članom 50 Ugovora o EU. U slučaju Bregzita, bilo je reči o istupanju iz Unije uz sporazum ili bez njega, o pravnim implikacijama oba slučaja, kao i o uticaju istupanja na razne sektore kao što su konkurencija, saobraćaj, poljoprivreda, energetika…

Polaznici su posebno mogli da se informišu o mogućim načinima istupanja Ujedinjenog Kraljevstva na proces pristupanja  Srbije Evropskoj uniji, kao i o potencijalnim rizicima za sva buduća proširenja. Predavač na seminaru bila je Jelisaveta Tasev, iz Ministarstva za evropske integracije.