Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Srbija aplicira za Fond solidarnosti EU

04. jun 2020. | Beograd

J. Joksimović: Srbija aplicira za Fond solidarnosti EU

U Beogradu je danas održan sastanak Posebne radne grupe Vlade Srbije koja je uspostavljena za pripremu aplikacije za Fond solidarnosti EU, kojom je predsedavala ministar za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović.

Na sastanku je predstavljen prvi nacrt aplikacije u kome će biti opisani tok epidemije, mere i aktivnosti koje su preduzete kako bi se sprečilo širenje zaraze i predstavljeni javni troškovi nastali usled njihovog sprovođenja. 

U slučaju da Evropska komisija odobri podršku Republici Srbiji, ovim sredstvima bi se pokrio deo ukupnih troškova koje je Srbija imala u periodu od 4 meseca od preduzimanja prvih aktivnosti s namerom da se spreči širenje Kovid-19. 

„Republika Srbija će uputiti aplikaciju za Fond solidarnosti kako bi dobila dodatnu bespovratnu podršku za pokrivanje troškova nastalih s namerom da se spreči širenje Kovid-19, zaštite zdravstveni radnici, obezbede bolji uslovi za lečenje pacijenata i pruži pomoć ranjivim grupama“, rekla je Joksimović, ministar za evropske integracije i predsednik Posebne radne grupe.

Ona je dodala „da je mogućnost apliciranja za dodatna sredstva iz ovog Fonda još jedan dokaz solidarnosti EU sa građanima Srbije i vrlo konkretna korist od procesa pristupanja EU“. 

Joksimović će sutra uputiti pismo komesaru za regionalnu politiku Elisi Fereira koja je ujedno i zadužena za upravljanje Fondom solidarnosti, sa opisom stanja i mera koje su preduzete s namerom da se spreči širenje Kovid-19. 

„Slanjem ovog pisma mi zapravo apliciramo za sredstva iz ovog Fonda namenjenih pokrivanju javnih troškova, a zatim ćemo do 24. juna dostaviti i kompletnu aplikaciju“, istakla je Joksimović.

Fond solidarnosti EU predstavlja poseban instrument podrške EU državama članicama i državama u procesu pristupanja kako bi se podržali napori država u prevenciji i saniranju posledica prirodnih nepogoda i ugrožavanja javnog zdravlja.

Evropska komisija će posle 24. juna pristupiti analizi i oceni prispelih prijava i doneti odluku o iznosu pomoći za svaku državu koja je podnela aplikaciju.

Republika Srbija će za ova sredstva aplicirati pod istim uslovima kao i države članice EU, koje će takođe u najvećem broju aplicirati za sredstva iz ovog fonda. 

Srbija je bila korisnik Fonda solidarnosti tokom 2015. godine za svrhe saniranja štete nastale usled poplava, a tom prilikom je obezbeđeno 60,2 miliona evra.

Izvor: Tanjug