Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Komesar Varheji odobrio Srbiji 94 miliona evra prenamene IPA sredstava

25. mart 2020. | Beograd

J. Joksimović: Komesar Varheji odobrio Srbiji 94 miliona evra prenamene IPA sredstava

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da će Evropska komisija odoboriti da se sredstva iz IPA za Srbiju i tekućih projekata, u iznosu od 94 miliona evra, preusmere za podršku zdravstvenom sistemu u cilju prevencije daljeg širenja korona virusa.

U pismu koje je Joksimović dobila od komesara za susedsku politiku ipregovore o proširenju Olivera Varhejija navodi se da je komesar daoinstrukciju svojoj službi da oslobodi okvirno oko 94 miliona evra, uzsaglasnost Vlade Srbije, tekućih projekata, kao i projekata iz IPA sredstavakoji do sada nisu realizovani.

Kako je saopštilo Ministarstvo za evropske integracije, to po stavkamaznači 15 miliona evra za hitne potrebe iz tekućih programa i ugovora sa UNDP i UNOPS-om.

Takođe, kako se navodi, sagledana je i mogućnost za korišćenje dodatnihgotovo 21 milion evra iz programa za podršku evropskim integracijama.

Komesar je u svom pismu ukazao i na mogućnost dodatne podrške usaglasnosti sa Vladom Srbije tako što bi se sredstva opredeljena zarealizaciju projekata čije sprovođenje još uvek nije otpočelo, preusmerilaza potrebe podrške zdravstvenom sistemu i prevazilaženju socioekonomskihposledica u iznosu od 57,6 miliona evra.

„Hvala komesaru na efikasnoj i brzoj reakciji Evropske komisije koja jerazumela naše poruke upućene u pravcu obezbeđenja hitne podrškepreusmeravanjem dela sredstava sa tekućih programa i ugovora u okvirnomiznosu od oko 94 miliona evra i korišćenjem neutrošenih sredstava kojamogu biti upotrebljena za podršku zdravstvenom sistemu u cilju prevencijedaljeg širenja korona virusa“, kaže Joksimović.

Kako je rekla, u ličnom je kontaktu sa komesarom i sa njim će nastavitirazgovore i predložiti kako da na najbolji način iskoristimo raspoloživeresurse odgovarajući na ključne, egzistencijalne potrebe naših građana iprivrede.

Joksimović je, kako se podseća u saopštenju, uputila 16. martazvanično pismo komesaru Oliveru Varhejiju sa molbom da EU omogući prenamenu neutrošenih sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u cilju preduzimanja mera za prevenciju i suzbijanje posledica epidemije korona virusa u Srbiji.

U odgovoru koji je danas stigao, komesar Varheji je upoznao Joksimović saaktivnostima koje preduzimaju Evropska komisija i Delegacija EU u Srbiji saciljem da obezbede blagovremenu i sveobuhvatnu podršku naporima koje Vlada Srbije preduzima u nastojanju da zaustavi širenje korona virusa.Komesar je informisao Joksimović da je Evropska komisija u kontaktu sameđunarodnim finansijskim institucijama kako bi udruživanjem raspoloživih resursa odgovorili na potrebe privatnog sektora koji trpi izuzetne posledice usled pandemije COVID-19.

Izvor: Tanjug