Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Odsustvo volje Crne Gore za razumevanje stava dela svojih građana

29. februar 2020. | Beograd

J. Joksimović: Odsustvo volje Crne Gore za razumevanje stava dela svojih građana

Začuđujuće je i zabrinjavajuće da resorno ministarstvo za ljudska i manjinska prava jedne države koja je, pored Srbije, označena kao prednjačeća u pregovorima za EU, reaguje na način koji pokazuje suštinsko odsustvo volje za razumevanjem da je jedan značajan deo građana Crne Gore nezadovoljan statusom dela svojih ljudskih i manjinskih prava, ocenila je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Povodom saopštenja crnogorskog Ministarstva za manjinska i ljudska prava, ona je u saopštenju za javnost navela da su to pojave koje zahtevaju ozbiljnu pažnju i međunarodnih organizacija, posebno OEBS-a, čiji jedan od mehanizama predviđa instrumente rane detekcije ukoliko se krše prava jednog dela građana zemlje učesnice OEBS-a.

Podsećam da je sada jasno koliko je važno naglasiti po koliko zahtevnoj metodologiji pregovara Srbija, koja je jedina, za razliku od Crne Gore, mogla da otvara poglavlja samo ukoliko se očita napredak u poglavljima 23 i 24.

Dodatno, Srbija je jedina morala da sačini obavezujući Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u okviru poglavlja 23, što smo posvećeno, odgovorno i u najboljoj volji sačinili i ispunjavamo.

Nakon ovakve situacije i izjava iz Crne Gore, jasno je da bi Evropska komisija i zemlje članice morale da u okviru nove metodologije pregovora unesu i obavezujuće Akcione planove za prava nacionalnih manjina, baš onako kako to i Srbija ima već obavezu da sprovodi, da bi se svi u regionu dozvali pameti i shvatili da ne mogu da se umanjuju i zakidaju ljudska, manjinska i verska prava nijednoj manjinskoj zajednici, navela je ministar Joksimović.

Izvor: Tanjug