Informacije Aktuelnosti

Otvorena radionica o javnom nastupu i veštini komuniciranja o EU

24. februar 2020. | Beograd

Otvorena radionica o javnom nastupu i veštini komuniciranja o EU

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizovalo je dvodnevnu radionicu „Veštine komuniciranja o EU i javni nastup u pristupnim pregovorima za članove pregovaračkih grupa“.

Osnovni cilj radionice je osposobljavanje i unapređivanje postojećih veština i kapaciteta učesnika u procesu pregovora sa EU, kao i komuniciranje na različite načine sa institucijama EU, interesnim grupama i javnosti. Učesnici će moći da se upoznaju i sa savremenim medijskim tokovima, kao i da unaprede veštine pravilnog izvođenja javnog nastupa i rukovođenja efektima komuniciranja.

Seminaru prisustvuju predstavnici Ministarstva za evropske integracija.