Informacije Aktuelnosti

Odabir tematskih prioriteta Programa prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom 2021 – 2027

14. februar 2020. |

Odabir tematskih prioriteta Programa prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom 2021 – 2027

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa CESCI-jem (Central European Service for Cross-border Initiatives) poziva zainteresovane za prekograničnu saradnju da svojim iskustvom i potrebama doprinesu pripremi INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija sa ciljem odabira tematskih prioriteta koji će na najbolji način odslikavati lokalne potrebe.  

U tu svrhu biće održane dve radionice, a mišljenja se prikupljaju i putem upitnika.  

Radionice će biti održane:  
1.    28. februara 2020. u Novom Sadu, sala broj 1, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, od 9:30 do 14:30 časova;   
2.    2. marta 2020. u Subotici, sala 213 (prvi sprat), Otvoreni univerzitet, Trg Cara Jovana Nenada 15, od 9:30 do 14:30 časova.

Poziv važi za sve zainteresovane, uključujući i one koji su prisustvovali ranijim radionicama. Molimo Vas da svoje učešće prijavite Relji Burzanu i Dejanu Vujnoviću na tel 024 / 559 - 797, ili putem imejla: relja.burzan@mei.gov.rs i dejan.vujnovic@mei.gov.rs.

On-lajn upitnik možete pronaći sa sledećim linkovima:
1.    https://forms.gle/YUoyb9sk5z8ryAc58 (na srpskom jeziku);
2.    https://forms.gle/gica5CWnW93vY9pG8 (na mađarskom jeziku).