Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Žakob o nastavku razvojne saradnje Srbije i UN agencija

21. januar 2020. | Beograd

J. Joksimović i Žakob o nastavku razvojne saradnje Srbije i UN agencija

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob sastale su se sa predstavnicima Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, koji se sastoji od 19 UN razvojnih agencija, programa i fondova koje deluju u Srbiji. Razgovarali su o modelima buduće saradnje – konkretno u kontekstu planiranja nove programske faze za period 2021-2025.

Novi programski Okvir saradnje će biti formulisan u narednih par meseci kroz niz konsultacija sa relevantnim partnerima, a u skladu sa uputstvima o razvojnoj saradnji koje nalaže tekuća Reforma razvojnog sistema UN. Potpisivanje ovog dokumenta se očekuje sredinom godine.

Na prvom sastanku definisani su prioriteti saradnje i razmenjena mišljenja o nacionalnim prioritetima, efikasnoj saradnji i koordinaciji između Tima UN u Srbiji i Vlade Republike Srbije u predstojećoj programskoj fazi.

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je saradnja sa UN od velikog značaja za bržu i uspešniju realizaciju reformi u Srbiji, uzimajući u obzir bogato globalno iskustvo UN na polju lokalnog razvoja, rodne ravnopravnosti, zaštite životne sredine, smanjenja rizika od prirodnih katastrofa i drugih projekata koji utiču na socioekonomski razvoj jedne zemlje. Navela je da se saradnja sa UN može proširiti i na pomoć u pripremi naše administracije za buduće upravljanje strukturnim i kohezionim fondovima EU, po pristupanju u punopravno članstvo EU. Joksimović je istakla da je prilikom izrade dokumenta „Prioriteti za međunarodnu pomoć za period do 2025“, koji će Vlada Srbije usvojiti u prvom kvartalu 2020. godine, Ministarstvo za evropske integracije uzelo u obzir Agendu 2030 i Ciljeve održivog razvoja i definisalo mere za njihovo dostizanje.

Stalni koordinator UN u Srbiji Fransoaz Žakob istakla je da Okvir saradnje sa Vladom Republike Srbije za period 2021-2025 pripada prvoj generaciji razvojnih strateških planova UN nakon stupanja na snagu UN Reforme razvojnog sistema 2019.
„Zadovoljni smo što imamo konstruktivan i otvoren dijalog i aktivno učešće Vlade Republike Srbije u ovom procesu od samog početka. Tim UN će raditi na unapređenju razvojnih procesa koji u Srbiji utiču pozitivno na napredak evropskih integracija i sprovođenje Agende 2030“, dodala je Žakob.

Projekti buduće saradnje podrazumevaju aktivnosti usmerene na realizaciju razvojnih projekata značajnih za promovisanje i unapređenje održivog i socioekonomskog razvoja RS, što je usko povezano sa napretkom u procesu pristupanja Srbije EU.
Na sastanku je posebno razmatran budući okvir takozvanog Zelenog dogovora EU i Zelenog dogovora za Zapadni Balkan, kao i mogućnost saradnje na izradi lokalnih strategija i Akcionih planova za zahtevne oblasti koje će u narednom periodu biti u fokusu.

Proces formulisanja novog Okvira saradnje započeo je krajem prošle godine procenom rezultata Okvirnog partnerstva za razvoj od 2016. do 2020. i pripremom zajedničke analize razvojnih prioriteta u Srbiji.

Izvor: Tanjug