Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Pluh: Srbija već pregovara po strogoj metodologiji

20. januar 2020. | Beograd

J. Joksimović i Pluh: Srbija već pregovara po strogoj metodologiji

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorom Holandije Hilesom Bešor Pluhom. Razgovarali su o procesu evropskih integracija Srbije, očekivanjima od Samita EU u maju, bilateralnim odnosima i situaciji u EU i regionu.

Joksimović je naglasila da će Srbija nastaviti da dosledno sprovodi reforme koje naši građani u velikom procentu podržavaju, a koje su i deo procesa pristupanja EU i politike održivog ekonomskog razvoja. Naglasila je da Srbija trenutno ima spremne 4 pregovaračke pozicije: 2 – sloboda kretanja radnika, 3 – poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga, 14 - transport i 21 – transevropske mreže, kao i da će pregovaračka pozicija za poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene – uskoro biti poslata Evropskoj komisiji. To potvrđuje da Srbija dosledno sprovodi politike EU, ali da dinamika otvaranja novih poglavlja nije u skladu sa brzinom kojom Srbija dostavlja svoje pregovaračke pozicije.

Ministar je naglasila i da se u Srbiji pažljivo prate debate o budućnosti EU kao i predlozi u vezi sa novom metodologijom proširenja. Podsetila je na činjenicu da je Srbija jedina država na koju je, pre nekoliko godina, primenjena nova metodologija EU, a koja je značila da poglavlja 23 i 24 o vladavini prava moraju biti otvorena među prvima, kao i da su ona takozvana suspenzivna, što znači da se - ukoliko nema napretka u njima, ne otvaraju ni druga poglavlja. Takođe, ministar je podsetila da je Srbija jedina država koja je tokom pregovora o članstvu bila u obavezi da u okviru poglavlja 23 sačini poseban Akcioni plan o pravima nacionalnih manjina, što nije bio slučaj ni sa državama koje su skoro postale članice EU, kao ni sa onima koje danas pregovaraju. Kada je o novoj metodologiji budućnosti EU reč, ukazala je da bi u raspravu o njoj trebalo da budu involvirane i države kandidati i potencijalni kandidati.

Ambasador Pluh naglasio je da će Holandija – sledeći strog i pravičan model po kome napredak u procesu pristupanja svake države kandidata zavisi od ispunjavanja kriterijuma, nastaviti da podržava proces evropskih integracija Srbije i da je ta tema u fokusu interesovanja holandskog Parlamenta. S tim u vezi, kao veoma značajnu, istakao je činjenicu da se reformama u vladavini prava i ekonomiji daje poseban značaj i ocenio da su one važne za evropske integracije Srbije. Njih bi trebalo pojačati, jer posebno doprinose kvalitetu života građana. Pluh je ukazao i na značaj aktivnosti koje Srbija preduzima radi jačanja regionalne saradnje i stabilnosti.

Joksimović i Pluh konstatovali su da su bilateralni odnosi dve države na visokom nivou, da ima prostora za njihovo jačanje - najpre kroz privrednu saradnju, pošto je Holandija jedan od najznačajnijih investitora u srpsku privredu. Razgovarali su i o mogućnostima bilateralne pomoći Holandije Srbiji u procesu evrointegracija, a naročito u kontekstu poboljšanja komunikacione strategije različitih aspekata procesa pregovora koje građani konkretno osećaju.

Izvor: Tanjug