Informacije Aktuelnosti

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

20. decembar 2019. | Beograd

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

Prevod Konsolidovane verzije Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na srpski jezik završen je zajedničkim radom Ministarstva za evropske integracije i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Na stručnoj redakturi teksta prevoda radio je veliki broj redaktora iz državnih organa i organizacija, kao i Narodne banke Srbije, a u njoj su učestvovali i predstavnici akademske zajednice.

Ugovor o Evropskoj uniji i Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, uz Povelju Evropske unije o osnovnim pravima i Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju, predstavljaju primarno zakonodavstvo Evropske unije koje je na snazi. Ovi ugovori su rezultat izmena koje je uveo Ugovor iz Lisabona iz 2008. godine, kojim je rešena duga kriza u EU nastala 2005. godine, odbacivanjem predloga Ugovora o ustavu na referendumima u Francuskoj i Holandiji. Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora 1. decembra 2009. godine, EU dobija predsednika Evropskog saveta i Visokog predstavnika za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, koji je istovremeno potpredsednik Evropske komisije. Broj oblasti u kojima se odluke donose kvalifikovanom većinom uvećao se za oko 50 novih oblasti, uključujući pravnu i policijsku saradnju, obrazovanje i ekonomsku politiku. Konsenzus je i dalje potreban za spoljnu politiku, odbranu, socijalna pitanja, oporezivanje i kulturu. Nacionalni parlamenti takođe su dobili više prava da nadgledaju rad organa EU. Lisabonski ugovor se poziva i na Povelju o osnovnim pravima, koje se u svom radu moraju pridržavati svi organi EU.