Informacije Aktuelnosti

Organizovan seminar o stručnoj redakturi

17. decembar 2019. | Beograd

Organizovan seminar o stručnoj redakturi

Ministarstvo za evropske integracije organizovalo je seminar „Stručna redaktura – metodologija i specifičnosti“, za državne službenike koji se bave ovom oblašću.

Osnovni cilj seminara je upoznavanje polaznika sa zadacima i ulogom u procesu izrade pravnih tekovina EU na srpskom jeziku, kao i sa instrumentima za uspostavljanje jedinstvene terminologije prema zahtevima kvaliteta i rezultatima koji se očekuju od stručnog redaktora.

Obuci su prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavoda za intelektualnu svojinu, Narodne banke Srbije i Republičkog zavoda za statistiku.