J. Joksimović i Godfri: SAD snažno podržavaju reforme i evropski put Srbije

27. novembar 2019. | Beograd

J. Joksimović i Godfri: SAD snažno podržavaju reforme i evropski put Srbije

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa novim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Entonijem Godfrijem o podršci evropskim integracijama Srbije, efektima reformi koje se sprovode, prilikama u regionu, bilateralnim odnosima i drugim temama.

Jadranka Joksimović zahvalila je na konkretnoj pomoći i podršci koju SAD pružaju evropskim integracijama Srbije. Posebno je istakla da su poruke podrške evropskom putu Srbije, koje je ambasador Godfri nedavno izneo, veoma ohrabrujuće. Navela je i da su u saradnji sa USAID-om realizovani brojni konkretni projekti razvoja – poput reformi, jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i lokalnog ekonomskog razvoja i da postoji prostor za unapređenje dalje saradnje kroz jačanje strateške komunikacije u evropskim integracijama.

Ministar je istakla da članstvo u EU predstavlja spoljnopolitički prioritet Srbije i da smo posvećeni sprovođenju reformi koje, prevashodno, razumemo kao model za sveobuhvatne promene koje su usmerene ka razvoju i napretku društva i države. Ukazala je da se poseban akcenat stavlja na reforme u vladavini prava i ekonomiji i da je rezultatima koji su ostvareni u tim, ali i drugim, oblastima stvoren pozitivan razvojni ambijent – potvrđen i kroz interesovanje inostranih kompanija – između ostalih i iz SAD, koje su dobrodošle kao investitori u srpsku privredu.

U tom kontekstu Jadranka Joksimović prenela je da postoje naša očekivanja da Srbija do kraja godine otvori barem jedno pregovaračko poglavlje, na Međuvladinoj konferenciji koju bi – kao predsedavajuća Savetom EU, trebalo da organizuje Finska. Ona je navela da otvaranje jednog poglavlja ne vidimo kao veliki uspeh niti realan prikaz reformskog napretka Srbije, ali u okolnostima još nedefinisane evropske pozicije po pitanju budućnosti politike proširenja to bismo smatrali kao pozitivan korak za Srbiju, ali i region i održivost politike proširenja.

U pogledu novih ideja koje se pojavljuju u vezi s pregovaračkim procesom, Joksimović je navela da su se modeli pregovora već jedanput menjali za Srbiju - i to u smislu vrlo zahtevnih i striktnih uslova, ali i da je u sadašnjem momentu neophodno zadržati kredibilitet politike proširenja.

Ambasador Godfri potvrdio je da će SAD nastaviti da podstiču, podržavaju i ohrabruju evropske integracije Srbije, ali i saradnju u regionu. Ocenio je da su rezultati reformi vidljivi – naročito u ekonomiji i privlačenju stranih investitora, gde je napredak ostvaren i primećen. Takođe je konstatovano da ima napretka u reformama u segmentu vladavine prava, ali i da se očekuje da Srbija intenzivira i ubrza reforme u ovoj oblasti. Precizirao je da se Srbija potvrdila kao pozitivan primer saradnje u regionu i povoljnog investicionog ambijenta i da će nastojati da na to ukaže potencijalnim investitorima iz SAD.

Godfri je podvukao da je u strateškom interesu SAD da se Srbija razvija u modernu, demokratsku i ekonomski naprednu državu koja promoviše mir i partnerstvo u regionu i istovremeno jača vladavinu prava u interesu svojih građana.

Sagovornici su ocenili da su odnosi dve države dobri i da postoji iskrena i obostrana namera da budu još razvijeniji, naročito kroz ekonomsku i saradnju u nauci i obrazovanju.

Izvor: Tanjug