Informacije Aktuelnosti

Organizovana radionica o primeni zakonodavstva u oblasti tržišnog nadzora

24. oktobar 2019. | Beograd

Organizovana radionica o primeni zakonodavstva u oblasti tržišnog nadzora

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizovalo je dvodnevnu radionicu „Podrške implementaciji zakonodavstva EU u oblasti tržišnog nadzora“.

Osnovni cilj obuke je predstavljanje najboljih praksi tržišnog nadzora u Evropskoj uniji, uključujući i alate i načine na koje EU planira i koordiniše aktivnosti u vezi sa tržišnim nadzorom.

Obuci prisustvuju predstavnici nadležnog ministarstva za Pregovaračko poglavlje 28 – zaštita potrošača i zdravlja.