Informacije Aktuelnosti

Objavljen zbornik studentskih radova o EU 2019.

17. septembar 2019. | Beograd

Objavljen zbornik studentskih radova o EU 2019.

U prilici ste da čitate novo izdanje zbornika sa najboljim studentskim radovima o Evropskoj uniji pod nazivom „Srbija na putu ka EU“, koji je rezultat trećeg po redu konkursa Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije.

Kada smo i ove godine objavili poziv mladim pripadnicima akademske zajednice da se uključe u debatu odgovarajući na navedene teme, namera nam je bila da studente podstaknemo da promišljaju o EU, o procesima i promenama koje integracija Srbije u ovu zajednicu podrazumeva, kao i da ukažemo na značaj akademskog pisanja i pristupa temama koje su od suštinskog značaja za društvo.

Konkursna komisija, koju su činili troje profesora Univerziteta u Beogradu: prof. dr Jelica Stefanović - Štambuk (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), prof. dr Vladimir Vuletić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu) i prof. dr Maja Lukić Radović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), ocenila je da su tekstovi pristigli na konkurs, posmatrano u celini, na zadovoljavajućem akademskom nivou, da su originalni i da značajan broj radova problematizuje pitanja evropskog identiteta i njegov odnos prema nacionalnom identitetu, kao i pitanja ključnih izazova sa kojima se danas suočava EU.

Za tri najbolja proglašeni su radovi studenata Pravnog fakulteta u Beogradu i Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Prvu nagradu dobio je rad „Jedinstveno tržište radne snage: El Dorado ili lažna nada“, Marije Ralević, studentkinje osnovnih studija Pravnog fakultetu u Beogradu. Druga nagrada pripala je Miroslavu Goluboviću, studentu osnovnih studija Pravnog fakulteta u Beogradu za rad „Pregovaračko poglavlje osam kao razvojna šansa u procesu evropskih integracija Republike Srbije”, dok je treća nagrada dodeljena za rad „Pitanje održivog razvoja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ Luki Milovanoviću, studentu osnovnih studija sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Na konkurs je u predviđenom roku stiglo 12 radova, a pored tri prvorangirana, još šest radova koji su zadovoljili kriterijume konkursa i koje je konkursna komisija pozitivno ocenila, objavljujemo u ovom zborniku.

Zbornik „Srbija na putu ka EU" možete da preuzmete ovde.