Informacije Aktuelnosti

Info dani u Srbiji i Mađarkoj

08. jul 2019. |

Info dani u Srbiji i Mađarkoj

Zajednički sekretarijat i Antena Zajedničkog sekretarijata Programa će na obe strane mađarsko-srpske granice organizovati Info dane, celodnevne seminare namenjene potencijalnim podnosiocima predloga projekata u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.

Info dani u Srbiji:

  • Novi Sad

14. avgusta 2019. godine, od 09:30 do 16:00 časova

Mesto održavanja seminara će biti naknadno objavljeno.

  • Subotica

28. avgusta 2019. godine, od 09:30 do 16:00 časova

Mesto održavanja seminara će biti naknadno objavljeno.

Info dani u Mađarskoj:

  • Kečkemet

30. jula 2019. godine, od 09:30 do 16:45 časova

Skrećemo pažnju da je registracija preduslov za učešće na seminaru. Molimo Vas da pošaljete e-mail na dban@interreg-ipa-husrb.com navodeći ime organizacije/institucije koju predstavljate kao i imena svih učesnika.

Mesto održavanja seminara će biti naknadno objavljeno.

  • Segedin

27. avgusta 2019. godine, od 09:30 do 16:45 časova


Mesto održavanja i način registracije će biti naknadno objavljeni.

Tokom Info dana potencijalnim podnosiocima predloga projekata će biti predstavljeni: proces podnošenja prijave, kao i karakteristike Programa i njegov sveukupni cilj. Ovi događaji predstavljaju dobru priliku za pitanja i direktnu konsultaciju sa Programskim menadžerima.

Potencijalnim podnosiocima predloga projekata će za dalje konsultacije biti na raspolaganju Zajednički sekretarijat i Antena Zajedničkog sekretarijata Programa.

Agendu Info dana možete preuzeti ovde.

 

Izvor:

http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/news/latest-news/info-dani-u-srbiji/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/news/latest-news/info-dani-u-madjarskoj