Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Balkan uklopljiv u EU, Srbiji mesto u njoj

10. jun 2019. | Beograd

J. Joksimović: Balkan uklopljiv u EU, Srbiji mesto u njoj

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da ovogodišnji izveštaj Evropske komisije nije gori od prethodnog i pojasnila da se u izveštaju meri šta je u prethodnih godinu dana, odnosno od poslednjeg izveštaja urađeno, te da je u ovogodišnjem zabeležen napredak u većini oblasti, da postoje oblasti u kojima napredak nije zabeležen, ali da nije zabeleženo ni nazadovanje.

„Ni logički ovogodišnji izveštaj ne može da bude lošiji od prethodnog. Ako neko misli da će sve preporuke u jednom izveštajnom periodu biti implementirane, onda naš proces ide mnogo sporo, jer ne otvaramo poglavlja u kojima bi se pratio taj napredak. Izveštajni period je relevantan, meri šta se u prethodnih godinu dana uradilo, a u ovom izveštaju se notira da je u odnosu na prošlogodišnji, u većini oblasti postignut napredak, a postoje i oblasti u kojima nije evidentiran napredak, ali nije evidentiran ni nazadak“, kazala je Joksimović na otvaranju sedme plenarne sednice Nacionalnog konventa o EU.

Kako kaže, izveštaj može da sadrži kritičke osvrte na određene delove obaveza koje je Srbija preuzela, i to u smislu tempa, nepostojanja dovoljno vidljivih rezultata, ali ukupno reći da je izveštaj negativan ili lošiji, to ne stoji.

„Ono što je bitno jeste da smo mi nakon dobijanja izveštaja, nakon sastanaka, predočili naše mišljenje gde mislimo da nije do kraja evidentirano ono što smo uradili, gde mislimo da je bilo političkih ocena. Odmah se konotacija ubacuje da se mi svađamo sa nekim i činimo nažao evropskom putu, ali naprotiv, mi činimo jako dobro kredibilitetu Srbije kao ozbiljnog kandidata za članstvo“, kaže Joksimović.

Kako je navela, to je zato što je proces evropskih integracija susret dve političke volje, EU i zemalja članica sa jedne i sa druge strane zemlje kandidata, koja je dobrovoljno ušla u taj proces i prihvatila da bude nadgledana, ocenjivana, instruisana u smislu davanja instrukcija šta treba uraditi bolje i brže.

To ne znači, dodaje Joksimović, da ta druga strana, odnosno zemlja kandidat ne sme da kaže kako nešto vidi, jer ona je partner u procesu, a suština EU je konsenzus.

„Čak i kada ima razlike u mišljenju, suština evropskih integracija je da se dođe do dogovorne platforme, koja može da uvaži i razmimoilaženje u mišljenju, ali neće blokirati zajednički rad i partnerski odnos koji je temelj EU“, ističe Joksimović i dodaje da smatra da se Srbija tu pokazala kao maksimalno odgovoran i ozbiljan kandidat.

Istakla je da je osnovna poruka iz izveštaja da napretka ima, da bi trebalo da se ide brže u nekim oblastima, što će, dodaje, Srbija na pravi način uvažiti.

„Sa najozbiljnijom posvećenošću smo primili sve preporuke iz ovog izveštaja“, kaže Joksimović i dodaje: „Sve preporuke koje smatramo da su opravdane nastojaćemo da implementiramo, ali uvek ćemo davati i komentare za ono što mislimo da nije dovoljno primećeno ili dobro interpretirano.“

Navodeći da svi govore, i iz EU i civilni sektor i vlade, da su reforme najvažnije zbog građana i da je to moto evrointegracija, Joksimović kaže da se delimično slaže sa tim, jer se reforme mogu sprovoditi i bez EU integracija.

Kako navodi, reforme bi u tom slučaju bile možda sporije i teže, ali mogle bi da se sprovedu.

„Poenta statusa kandidata i celog pregovaračkog procesa su reforme, ali suštinska logika je punopravno članstvo. Nova platforma odgovornosti je i na zemljama kandidatima i na EU, zemlje kandidati treba da pokažu punu posvećenost i ne zaostajanje i nazadovanje, već korake koji idu napred. EU bi trebalo to na adekvatan način da valorizuje kroz konkretan napredak, a to je približavanje EU - zatvaranje, otvaranje poglavlja i na kraju mora da dođe i do članstva“, navodi ministar.

Kako kaže, reforme su važne pre svega zbog građana, ali i zbog članstva, koje je cilj.

Navodeći da je pre nekoliko dana počelo da se priča o Balkanskoj uniji, Joksimović kaže da su prvo neke zemlje Balkana već u Uniji, a s druge strane nema potrebe da neko misli da je istorijski ili kulturološki Skandinavija više evropska nego Balkan.

Smatra da je Balkan uz sve reforme potpuno uklopljiv u sistem EU i da nam je tamo mesto.

„Da bi se kredibilna politika proširenja zadržala, mislim da je pred nama puno posla, ali i pred EU, da osnaži sebe, reformiše svoje politike, nađe i počne da govori jednim glasom o svojim zajedničkim politikama“, kaže Joksimović i dodaje da su izbori za Evropski parlament pokazali da će proevropska većina postojati, te da su građani pokazali da je EU modus na koji oni žele da rešavaju probleme, kao što su osnivači želeli da EU bude model za rešavanje tadašnjih izazova.

„Naša posvećenost na evropskom putu i neodustajanje od evropskih integracija treba da budu impuls za EU da razume da je još uvek model koji ima integrativnu moć, koji ima moć da prenese ono što jeste - mir, bezbednost, prosperitet“, ističe Joksimović.

Smatra da je ovogodišnji Izveštaj dobio zasluženu i značajnu pažnju kakvu nije imao u prethodnih petnaestak godina, posebno imajući u vidu da je Srbija dobijala izveštaje i pre nego što su započeti pregovori sa EU.

„Ako negde postoji otvorena debata, mislim da je to na ovogodišnjem izveštaju pokazano, što pokazuje otvorenost Vlade i ukupnog društva, jer nosioci procesa smo svi i nije implementacija medijske strategije, ni ustavnih amandmana deo samo obaveze Vlade, to je obaveza celog društva, a najveća odgovornost je Vlade da kreira ambijent i efikasno uspostavi zakonski okvir, da bi svi drugi mogli na pravi način da implementiraju, pa i civilno društvo“, kaže ministar.

Izvor: Tanjug