Objavljen treći poziv za dostavljanje predloga projekta na Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

01. jun 2019. | Budimpešta

Objavljen treći poziv za dostavljanje predloga projekta na Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Evropska unija investira 10.38 miliona evra u pogranični region Mađarske i Srbije putem programa prekogranične saradnje.

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji se sufinansira putem IPA fonda (Instrument za pretpristupnu pomoć), lansirao je Treći poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim iznosom IPA sredstava od 10.38 miliona evra, koji je namenjen širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.   

Treći poziv za podnošenje predloga projekata biće otvoren do 30. septembra 2019. godine. Namenjen je projektima koji imaju za cilj da ostvare pozitivan uticaj na pogranični region u okviru jednog od četiri prioriteta Programa:

  • Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
  • Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;
  • Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa;
  • Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Obavezno je da se finansirani projekti implementiraju u okviru Programske oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Pravo učešća imaju neprofitne javne ili privatne organizacije čije se centrale ili regionalna predstavništva nalaze u Programskoj oblasti. Detaljne informacije o kriterijumima za podnosioce predloga projekata nalaze se u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

Neophodno je da projekti sadrže „prekogranični elemenat“ – da ih čine najmanje jedna neprofitna organizacija sa Mađarske strane i jedna neprofitna organizacija iz Srbije. Takođe, obavezno je da se partnerske organizacije zajednički prijave za sredstva i ukoliko predlog bude odabran, da zajednički implementiraju projekat.

Prijave se moraju podneti onlajn, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, kome se može pristupiti putem linka u odeljku Poziv za podnošenje predloga projekata na internet stranici Programa www.interreg-ipa-husrb.com. U ovom odeljku takođe se nalaze smernice i pravila u vezi sa procesom prijavljivanja, kao i ostale relevantne informacije u vezi sa Trećim pozivom.

Projekti odabrani za finansiranje treba da traju najmanje šest meseci i ne duže od 18 meseci.

Tokom trajanja Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata, Program će podnosiocima predloga projekata pružati asistenciju preko Zajedničkog sekretarijata i Antene Zajedničkog sekretarijata. Pored toga, podnosioci predloga projekata imaju na raspolaganju opciju za pronalaženje partnerskih organizacija putem elektronskog alata Partner Search na vebsajtu Programa.

Rezultati Trećeg poziva za podnošenje predloga se očekuju u drugom kvartalu 2020. godine.

Ukupan doprinos EU za Interreg-IPA PGS Mađarska–Srbija program iz IPA fonda je 65.124.000 evra. Uzimajući u obzir nacionalnog partnera i doprinos individualnih partnera na projektima, ukupan budžet Programa iznosi 76.616.474 evra.

###

O programu Interreg-IPA PGS Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.  

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvaliteta života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite vebsajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.


Za više informacija, kontaktirajte sa:

Interreg-IPA PGS Mađarska-Srbija
Zajednički sekretarijat

Jelena Dašić, Menadžer za komunikacije: jdasic@interreg-ipa-husrb.com; tel: 36 1 457 55 13

Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske
(Upravljačko telo Programa)

Zsuzsanna Törő
, Programski menadžer: zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu 

Ministarstvo za evropske integracije

Vlada Republike Srbije

(Nacionalno telo Programa)

Katarina Ginić, Koordinator za Program: katarina.ginic@mei.gov.rs

 

Napomena:

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost  Zajedničkog sekretarijata Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji je smešten u Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. i sadržaj ovog dokumenta ni pod kakvim okolnostima ne odražava stav Evropske unije.