Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Vladavina prava u srcu pridruživanja i reformi

12. jun 2018. | Beograd

J. Joksimović: Vladavina prava u srcu pridruživanja i reformi

Ministar za evropske integarcije Jadranka Joksimović izjavila je na konferenciji na kojoj su analizirani rezultati postignuti u protekle dve godine, u okviru programa "Horizontal Facility&rdxuo; za Zapadni Balkan i Tursku, da i kada se na kraju procesa evrointegracija zatvore poglavlja 23 i 24, reforme u oblasti vladavine prava ne prestaju.

&bdxuo;To je ono na šta smo se obavezali građanima - da će pravda biti dostupnija, da će država biti pravednija, da će se transparentnije trošiti novac iz budžeta, da ćemo se boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala i da ćemo biti država koja garantuje sva prava, čiji je najbolji promoter Savet Evrope kao jedan od najstarijih i najvažnijih evropskih organizacija&rdxuo;, rekla je Joksimović.

Ukazala je da Srbija, kao kandidat za članstvo u EU,  veoma zainteresovano prati šta se dešava i samoj EU i na koji način EU brani tekovine vladavine prava, jer ono što je suština vladavine prava su isti standardi i jednaki kriterijumi. 

Ona je navela da je ova konferencija važan događaj kojim je obeležena zajednička saradnja delegacije Evropcke komisije,  Saveta Evrope u Beogradu i Vlade Srbije, te da ovaj program podrazumeva podršku reformama u oblasti vladavine prava, kao i ono što je suština reformskih procesa i što je u suštini evropskih integracija.

&bdxuo;To je napredak u oblasti vladavine prava, što znači i borba protiv korupcije i borba protiv organizovanog kriminala i ekonomskog kriminala, zaštita ljudskih i manjinskih prava, reforma pravosuđa kao važan preduslov ukupnog pravičnijeg i pravednijeg društva. Mi smo kao zemlja kandidat u procesu pridruživanja bili prva zemlja na kojoj je primenjen novi model pregovora, a to je da se među prvima otvaraju poglavlja 23 i 24, koja definišu reforme upravo u ovim oblastima koja sam navela i da se ta poglavlja poslednja zatvaraju&rdxuo;, navela je.

Joksimović je podsetila da je Srbija otvorila ta dva poglavlja otvorila u julu 2015. godine i navela da se sada kroz akcione planove meri koji su koraci od predviđenih preduzeti u tim oblastima.

Kako je navela, u odnosu na poslednji Izveštaj o napretku Srbije, države članice su ocenile da je bilo dovoljno napretka, kao i da može da se ide u otvaranje novih pregovaračkih poglavlja za koja je Srbija spremna.

Kazala je da očekuje da će na Međuvladinoj konferenciji 25. juna u Luksemburgu Srbija otvoriti još dva poglavlja, 33 - budžetske i finansijske odredbe i 13 koje se tiče ribarstva.

Prema njenim rečima, kada se govori o napretku, ono gde Srbija ima zamerku jeste da se očekuje napredak u slobodi medija.

&bdxuo;Mislim da je važno što smo pokrenuli, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, proces pripreme nacrta medijske strategije, s obzirom da neka od udruženja nisu bila do kraja zadovoljna. Politička volja postoji, različiti interesi su ukršteni, što je legitimno, ali inkluzivan pristup i učešće svih na kraju će doneti dobar rezultat i u ovoj oblasti&rdxuo;, kazala je Joksimović.

Istakla je da je veoma važno što je Srbija na inkluzivan način pripremila set ustavnih amandmana na izmene načina izbora nosilaca pravosudnih funkcija, koja je poslala Venecijanskoj komisiji. 

&bdxuo;Oko 20. juna bi trebalo da dobijemo odgovor da li su ti amandmani u skladu sa najboljim praksama i standardima, ne samo u EU, već i šire i nakon toga krećemo u dalju debatu i verujem da ćemo ovog puta sprovesti pravosudne reforme koje će biti održive za razliku od ranijih vremena&rdxuo;, kazala je Joksimović.

Šef Delegacije EU Sem Fabrici kazao je da je u procesu pristupanja EU oblast vladavine prava veoma važna za Srbiju, te da EU podržava Srbiju u sprovođenju reformi u ovoj važnoj oblasti.

Kazao je da se na današnjoj konferenciji razgovaralo o programu koji EU finansira sa 20 miliona evra, a koji se bavi specifičnostima u oblasti vladavine prava, kao što su fer suđenja, promocija i zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije i diskriminacije.

&bdxuo;Verujemo da je vladavina prava nešto što je važno za evropske integracije Srbije, ali i da će beneficije dobiti i građani Srbije, jer će biti bolje zaštićeni, imati bolji pristup pravdi, manje diskriminacije i više borbe protiv korupcije&rdxuo;, kazao je Fabrici.

Program "Horizontal Facility&ldxuo; traje tri godine, od 2016. do 2019. godine, a u fokusu projekta su sprovođenje pravde, suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, sprečavanje diskriminacije i zaštita prava osetljivih grupa.

Kroz ovaj program EU i Savet Evrope pomažu korisnicima u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj u usklađivanju sa standardima Saveta Evrope i pravnim tekovinama EU u okviru procesa proširenja.

(izvor: Tanjug)

 

 

 

 

 

 

Конференција Horizontal facility

Konferencija Horizontal facility

Конференција Horizontal facility

Konferencija Horizontal facility

Конференција Horizontal facility

Konferencija Horizontal facility

 

Конференција Horizontal facility

Konferencija Horizontal facility