Informacije Aktuelnosti

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata

01. jun 2018. | Beograd

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru:

 - Drugog poziva za podnošenje predloga projekata INTERREG - IPA programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija za finansijsku perspektivu 2014-2020 (referentca: CCI CCI broj 2014TC16I5CB007).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju minimum sledeće uslove:

Kvalifikacije i veštine

  • Univerzitetska diploma od najmanje četiri godine trajanja studija; 
  • Odlično poznavanje engleskog jezika, dok će se poznavanje lokalnih jezika smatrati kao prednost; 
  • Poznavanje bugarskog i srpskog zakonodavstva u relevantnoj oblasti smatraće se kao prednost;
  • Poznavanje rada na računaru; 
  • Dobre analitičke i veštine prezentovanja na papiru; 
  • Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi. 

Opšte radno iskustvo

• Minimalno pet godina opšteg radnog iskustva nakon sticanja univerzitetske diplome.

Specifično radno iskustvo

• Minimalno tri godine relevantnog radnog iskustva vezanog za programe/projekte finansirane od strane EU; 

• Minimalno dve godine radnog iskustva u sektorima relevantnim za tematske prioritete i specifične ciljeve Poziva za podnošenje predloga projekata; 

• Prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata i programa finansiranih od strane EU ili drugih donatora na području zemalja Zapadnog Balkana kao i onih koju su povezani sa pomenutim pozivom će biti smatrano kao prednost; 

• Poznavanje IPA programa prekogranične saradnje u zemljama Zapadnog Balkana će, takođe, biti smatrano kao prednost.

Cilj ovog konkursa je sastavljanje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavanu gore navedene uslove da učestvuju na razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu &bdxuo;Terms of Reference for experts ("assessors") to assist in the evaluation of grant applications received in the framework of the call for proposals CCI Number: 2014TC16I5CB007 &ldxuo;.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs 

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: &bdxuo;Konkurs - (referenca: broj 2014TC16I5CB007) &ldxuo;. Molimo vas da, takođe,  navede vaše kontakt podatke (broj telefona/ broj mobilnog  telefona, e-mail adresu ako se razlikuje od adrese podnošenja, poštansku adresu).

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do  6.7.2018. godine, do 12 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće na razgovoru