Informacije Javno mnjenje

Javno mnjenje

Istraživanje javnog mnjenja

Ministarstvo za evropske integracije u okviru komunikacionih aktivnosti obavlja periodična istraživanja javnog mnjenja o stavovima u vezi sa procesom evropskih integracija i reformama koje su sastavni deo ovog procesa.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2019.

Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2019.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2018.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2018.

- Preuzmite rezultate istraživanje za decembar 2017.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2017.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2016.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2016.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2015.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2015.

- Preuzmite rezultate istraživanje za decembar 2014.

- Preuzmite rezultate istraživanje za jun 2014.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2013.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2013.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2012.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2012.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2011.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2011.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2010.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2010.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2009.

- Preuzmite rezultate istraživanja za maj 2009.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2008.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2007.

- Preuzmite rezultate istraživanja za novembar 2006.

Ukoliko ste zainteresovani za neke od ranijih rezultata istraživanja sprovedenih od maja 2002. godine do septembra 2005. godine pošaljite javite se na e-adresu office@mei.gov.rs

Analiza medijskog izveštavanja

Ministarstvo za evropske integracije svakog meseca sprovodi analizu medijskih objava o EU i evrointegracijama Srbije s ciljem utvrđivanja najzastupljenijih tema u ovoj oblasti, kao i načina na koji se teme o EU tretiraju u medijskom diskursu.

Analizu sprovodimo na osnovu sadržaja klipinga Ministarstva, odnosno iscrpnih izveštaja u kojima se na dnevnom nivou dolazi do podataka o sadržajima o EU u štampanim i elektronskim medijima.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za mart 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za februar 2021.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2021.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2020.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jul 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jun 2020.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2019. 

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jul 2019.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jun 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za maj 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za april 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za mart 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za februar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jul 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jun 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za maj 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za april 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za mart 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za februar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2017.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2017.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2017.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2017.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2017.